مراسم یک شهر یک حسینیه و علامت گردانی در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرساری مراسم یک شهر یک حسینیه و علامت گردانی روز تاسوعا در ساری برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس:هدا کاشی پور

 

IMG 0046 1024x768IMG 0053 1024x768IMG 0056 1024x768IMG 0057 1024x768IMG 0058 1024x768IMG 0066 1024x768IMG 0072 1024x768IMG 0074 1024x768IMG 0077 1024x768IMG 0080 1024x768

IMG 0097 1024x768IMG 0099 1024x768IMG 0101 1024x768IMG 0105 1024x768IMG 0108 1024x768IMG 0109 1024x768IMG 0120 1024x768IMG 0124 1024x768IMG 0125 1024x768IMG 0132 1024x768

IMG 0133 1024x768IMG 0144 1024x768IMG 0150 1024x768IMG 0152 1024x768IMG 0170 1024x768IMG 0172 1024x768IMG 0173 1024x768IMG 0176 1024x768

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید