به گزارش خبرساری از دور برگشت لیگ برتر کشتی ازاد باشگاهای کشور دو تیم ستارگان پاس ساری و آرش زین بابل در سالن سیدرسول حسینی ساری به دیدار هم رفتند که در پایان تیم آرش زین بابل با امتیاز ۲۸ بر ۱۰ به برتری رسید.

 IMG 8254 CopyIMG 8257 CopyIMG 8258 CopyIMG 8268 CopyIMG 8273 CopyIMG 8276 CopyIMG 8281 CopyIMG 8287 CopyIMG 8296 CopyIMG 8297 CopyIMG 8304 Copy

IMG 8307 Copy

IMG 8318 CopyIMG 8357 CopyIMG 8484 CopyIMG 8518 CopyIMG 8615 CopyIMG 8697 CopyIMG 8322 CopyIMG 8330 Copy

IMG 8335 CopyIMG 8353 CopyIMG 8354 CopyIMG 8356 CopyIMG 8359 CopyIMG 8381 CopyIMG 8382 CopyIMG 8384 CopyIMG 8412 CopyIMG 8415 CopyIMG 8417 CopyIMG 8432 CopyIMG 8437 CopyIMG 8442 CopyIMG 8448 CopyIMG 8454 CopyIMG 8457 CopyIMG 8458 CopyIMG 8462 CopyIMG 8465 CopyIMG 8487 CopyIMG 8500 CopyIMG 8506 CopyIMG 8507 CopyIMG 8529 CopyIMG 8530 CopyIMG 8536 CopyIMG 8586 CopyIMG 8595 CopyIMG 8597 CopyIMG 8602 CopyIMG 8605 CopyIMG 8608 CopyIMG 8658 CopyIMG 8666 CopyIMG 8673 CopyIMG 8681 CopyIMG 8690 CopyIMG 8704 CopyIMG 8707 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید