هفدهمین همایش ملی برنج در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرساری و به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان، هفدهمین همایش ملی برنج، هفدهم و هجدهم بهمن امسال با همکاری انجمن برنج ایران و پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) در سالن شهدای گمنام برگزار می شود.

محورهای این همایش برنج و چالش های منابع پایه، محیط زیست و گاز های گلخانه ای، چالش های تولید، بازار و تجارت برنج، برند سازی، تجارب جهانی و ایران، امنیت و سلامت تولید برنج، مدیریت آب در پایداری تولید برنج، مناطق مستعد تولید برنج در ایران، آلاینده های برنج و چگونگی مقابله با آن، سیاست های حمایتی کارآمد در زنجیره عرضه برنج، اقتصاد برنج و خودکفایی، کشت و برداشت مجدد برنج، باید ها و نبایدها، آمایش سرزمین و جلوگیری از تغییرکاربری، فناوری های پس از برداشت، توازن برداشت مکانیزه و پس از برداشت، پایداری تولید برنج با توسعه مکانیزاسیون است.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید