مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، مراسم گرامیداشت ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در ۳۲ نقطه از استان مازندران از جمله شهرستان ساری برگزار شد.

 در ادامه شما را به دیدن تصاویری از این مراسم در ساری دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

IMG 8811 CopyIMG 8813 CopyIMG 8816 CopyIMG 8819 CopyIMG 8821 CopyIMG 8823 CopyIMG 8824 CopyIMG 8825 CopyIMG 8827 CopyIMG 8828 CopyIMG 8833 CopyIMG 8836 CopyIMG 8840 CopyIMG 8849 CopyIMG 8857 CopyIMG 8859 CopyIMG 8862 CopyIMG 8866 CopyIMG 8868 CopyIMG 8873 Copy

IMG 9167 CopyIMG 9179 CopyIMG 9183 CopyIMG 9199 CopyIMG 9203 CopyIMG 9208 CopyIMG 9212 CopyIMG 9250 CopyIMG 9263 CopyIMG 9272 CopyIMG 9284 CopyIMG 9299 CopyIMG 9306 CopyIMG 9307 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید