مراسم نهمین سالگرد مرحوم حاج علی کردان در مسجد رسول الله برگزار شد.


به گزارش خبر ساری،مراسم نهمین سالگرد مرحوم حاج علی کردان وزیر سابق کشور در دولت نهم شامگاه امروز با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولین شهری و استانی در مسجد حضرت رسول الله (ص) شهرستان ساری برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید: 

عکاس:مصطفی توحیدیان

 MG 1540 Copy

 MG 1551 Copy

 MG 1757 Copy

 MG 1554 Copy MG 1556 Copy MG 1557 Copy MG 1558 Copy MG 1560 Copy MG 1564 Copy MG 1570 Copy MG 1572 Copy MG 1574 Copy MG 1576 Copy MG 1577 Copy MG 1578 Copy MG 1582 Copy MG 1585 Copy MG 1586 Copy

 MG 1587 Copy MG 1588 Copy MG 1590 Copy MG 1591 Copy MG 1594 Copy MG 1596 Copy MG 1597 Copy MG 1598 Copy MG 1600 Copy MG 1602 Copy MG 1603 Copy MG 1604 Copy MG 1608 Copy MG 1611 Copy MG 1613 Copy MG 1614 Copy MG 1615 Copy MG 1617 Copy MG 1621 Copy

 MG 1622 Copy MG 1624 Copy MG 1626 Copy MG 1632 Copy MG 1633 Copy MG 1637 Copy MG 1644 Copy MG 1646 Copy MG 1647 Copy MG 1648 Copy MG 1649 Copy MG 1653 Copy MG 1656 Copy MG 1659 Copy MG 1661 Copy MG 1666 Copy MG 1669 Copy MG 1673 Copy MG 1674 Copy MG 1678 Copy

 MG 1683 Copy MG 1690 Copy MG 1693 Copy MG 1695 Copy MG 1700 Copy MG 1704 Copy MG 1707 Copy MG 1712 Copy MG 1713 Copy MG 1715 Copy MG 1716 Copy MG 1717 Copy MG 1719 Copy MG 1720 Copy MG 1721 Copy MG 1723 Copy MG 1724 Copy MG 1726 Copy

 MG 1740 Copy MG 1742 Copy MG 1745 Copy MG 1746 Copy MG 1771 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید