بیست و پنجمین جلسه شورای شهر ساری با حضور نماینده شهردار ساری و اصحاب رسانه در صحن علنی شورا برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ،بیست و پنجمین جلسه شورای شهر ساری با حضور اعضای شورای شهر ساری و اصحاب رسانه در صحن علنی شورای شهر ساری برگزار شد. آقای فرامرز نقیبی به علت ماموریت در این جلسه غایب بودند.

از نکات قابل توجه جلسه ی بیست پنجم میتوان به برگزاری جلسه در تاریکی به علت قطع برق در ساعات ابتدایی این جلسه اشاره کرد .

IMG 9716 CopyIMG 9759 CopyIMG 9723 CopyIMG 9727 CopyIMG 9731 CopyIMG 9738 CopyIMG 9754 CopyIMG 9763 CopyIMG 9776 CopyIMG 9778 CopyIMG 9782 CopyIMG 9788 CopyIMG 9793 CopyIMG 9799 CopyIMG 9802 CopyIMG 9803 CopyIMG 9811 CopyIMG 9812 CopyIMG 9813 Copy

 

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید