مراسم دسته روی عصر عاشورا دیروز در ساری برگزار گردید.

به گزارش خبرساری مراسم دسته روی عصر عاشور دیروز با حضور دسته جات عزاداری در سطح خیابان های شهر ساری برگزار شد.

در ادامه شمارا به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: مازیار نامنی - نیلوفر ابراهیمی

IMG 4412 1024x768IMG 4369 1024x768IMG 4370 1024x768IMG 4383 1024x768IMG 4473 1024x768IMG 4479 1024x768IMG 4483 1024x768

IMG 4300 1024x768IMG 4513 1024x768IMG 4514 1024x768IMG 4521 1024x768IMG 4522 1024x768IMG 4529 1024x768IMG 4535 1024x768IMG 4536 1024x768IMG 4537 1024x768IMG 4538 1024x768

IMG 4512 1024x768IMG 4543 1024x768IMG 4544 1024x768IMG 4551 1024x768IMG 4560 1024x768IMG 4563 1024x768IMG 4565 1024x768IMG 45411024x768

IMG 4540 1024x768IMG 4510 1024x768IMG 4613 1024x768IMG 4614 1024x768IMG 4648 1024x768IMG 4658 1024x768

IMG 4506 1024x768IMG 4653

 

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید