رییس کنفدراسیون ناشنوایان آسیا با مسئولین کمیته پارالمپیک اردن دیدار کرد.

به گزارش خبرساری و به نقل از مازنداسپرت ؛ در ادامه سفر محمد پرگر  رییس مازنی کنفدراسیون ناشنوایان آسیا درکمیته پاراالمپیک اردن حاضر شد و با مسئولین این کمیته دیدارکرد و در جمع آنها به سخنرانی پرداخت و خواستار همکاری و همدلی بیشتر  با ورزشکاران  شد و مشکلات ورزش ناشنوایان اردن و حل آن حمایت وزارت ورزش اردن و حضور اردن در تمامی میادین بین المللی در آینده ای نزدیک خبر داد.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید