بهنام هادی نژاد، مسئول پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری در درگیری با شکارچیان متخلف از ناحیه سر، صورت و دست زخمی شد.

به گزارش خبر ساری، محیط بان بهنام هادی نژاد مسئول پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری در محدوده این پناهگاه با سه نفر متخلف شکار برخورد که متاسفانه هر سه متخلف با دیدن وی به سمتش حمله ور شده و پس از درگیری و ضرب و شتم و زخمی نمودن محیط بان هادی نژاد از محل  متواری شدند که هر سه متخلف شناسایی و تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.
شایان ذکر است از این متخلفین یک قبضه اسلحه غیر مجاز نیز کشف و ضبط شد.
حال عمومی محیط بان هادی نژاد نیز خوب است و جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری منتقل شده است.

مامورین حفاظت محیط زیست ساری دو شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

به گزارش خبر ساری و به نقل از اداره روابط عمومی حفاظت محیط ز یست مازندران، اعلام کرد مأمورین اجرایی حفاظت محیط زیست ساری طی گزارش دریافتی از منزل متخلف بازدید و چهار طاقه قرقاول کشف و ضبط کردند.

متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

همچنین مامورین یگان حفاظت محیط زیست اداره کل با همکاری مامورین اجرائی حفاظت محیط زیست ساری چهار کیلو گرم گوشت کل وحشی در بازدید از منزل یک متخلف کشف وضبط نمودند. متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید