برق برخی از مناطق مازندران فردا به صورت مقطعی قطع می شود.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران، مکان های عمليات اجرایی طرح های شرکت توزيع برق مازندران مورخ 12/2/96 به شرح زیر  است:

ساری : قسمتی از خیابان قارن و فرهنگ مناطق روی فیدر قلیچ و ششصد دستگاه دوازده و یک شب

بلوار فرح آباد – دخانیات 8- مرغداری ماهان – روستای پنبه چوله از ساعت 9 و 9:30

خیابان مهیار کوچه مهیار 23- جاده گلما روستای گلدون کوچه رجایی – چاه آب – خانه بهداشت از ساعت 10:30- 11 - 12:30 و13:30 و

میاندرود : دارابکلا - مسکن مهر سورک - قاجار خیل – مسیر شرکت آب و فاضلاب از ساعت 9 - 9:30 و 11

نکا :عبور نودهک – چاله پل عبور آخر کوچه شقایق و عیدین محله ازساعت 8- 8:30 به مدت دو و سه ساعت

گلوگاه :مهدیرجه – ریحان آباد از ساعت 8 - روستای قلعه پایان – هشتیکه سنگبری – هزار جریب از ساعت 9 و 11

بهشهر : 17 شهریور کوچه زارع

قائم شهر : سید نظام انتهای مزار از ساعت 8:30 و 9 به مدت دوساعت و مسیر خیابان کفشگر کلا از ساعت 11 به مدت 5 ساعت بی برق خواهند شد.

سیمرغ : روستای جمال کلا - برج خیل از ساعت 8:30 و 11

پل سفید : مسیر بالا محل – مسیر ابتدای محل فلک از ساعت 9 و 10:30

سوادکوه : منطقه لفور از ساعت 9:30کردآباد از ساعت 15

کوهی خیل : انبار سر جنب تکیه –از ساعت 8

جویبار: روستای بیزکی و روستای چلمیان از ساعت 14:40

بهنمیر : روبروی بخشداری شهرک کارکنان دولت از ساعت 9:30

بابل : کوچه انتقال خون – عزیزک – خیابان مدرس – روستای ادملا – اتاقسر از ساعت 8:30 پست تامین اجتماعی – ادملا جنب آبندان از ساعت 8:30 و 10:30

بابلسر: یور بابلپشت – علی آباد میرشمسی 8 – اجاکسر کوچه ابراهیمی از ساعت 8 – 9:30و 11:30

فریدونکنار : خیابان شهدا مسجد امام حسین – روبروی بیمارستان امام خمینی شهرک لاله از ساعت 8:30 و شهرک جام جم 2 – خیابان شهدا 23 از ساعت 10:30 به مدت دوساعت

برق برخی مناطق 10 شهر مازندران فردا به صورت مقطعی قطع خواهد بود.

به گزارش خبر ساری،تیمورنژاد سخنگوی شرکت توزیع برق مازندران مناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق شهرهای استان را برای فردا به شرح زیر اعلام کرد.

ساری : خیابان خاقانی – بلوار کشاورز از ساعت 8 و 8:30 آبکسر روبروی منبع آب خیابان فرهنگ توکل 4 - جاده دریا مسیر پنبه چوله از ساعت 9 - خیابان شیخ طبرسی به طف دروازه بابل به سمت راست – خیابان جمهوری کوچه بهرام تو – بلوار امیر روبروی فرمانداری – کیاسر روستای تلمادره از ساعت 11 و 12

نکا : نودهک کوچه جمشیدی از ساعت 9 به مدت دوساعت

بهشهر : کمربندی نرسیده به پل روگذر خیابان قائم از ساعت 8 به مدت 4 ساعت و 17 شهریور – میدان پیشوا از ساعت 12 و 13:30

نکا: نودهک کوچه جمشیدی از ساعت 9

قائم شهر : حریم راه آهن کوچه آزادی 27 و 29 - 16 متری اول کوی امیر کبیر– حریم راه آهن آزادی ازساعت 8:30 و 11

المشیر به سمت لهمال – روستای پایین افراکتی کوچه شهید کاظمی از ساعت 14:30 و 15:30

سوادکوه : منطقه سنگده – رجه – دهمیان – روستای شورکچال از ساعت 9

جویبار: آزان جنب تکیه – در کاسر روبروی هتل در کا از ساعت 9 و 10:30

کوهی خیل : لاریم خیابان انقلاب به سمت پل هوایی و بابل : شهاب نیا حر 23 از ساعت 8:30

امیرکلا : نیما 3 از ساعت 8

آمل : پلیس راه قدیم اطراف ورودی آزان از ساعت 14 و 16 بابلسر : کوچه مرغداری اشعاری از ساعت 7:30 به مدت دوساعت قطع خواهد بود./باشگاه خبرنگاران جوان

برق برخی مناطق 12 شهر مازندران فردا به صورت مقطعی قطع خواهد بود.

به گزارش خبر ساری،تیمورنژاد سخنگوی شرکت توزیع برق مازندرانمناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق شهرهای استان را برای فردا به شرح زیر اعلام کرد.

ساری : میدان خزر مجتمع دنیای آرزو– بلوار امام رضا کوچه جهان پیما و کوچه میثاق از ساعت 8 و 8:30 – طبرستان بلوار ساری کنار – جاده دریا روستای اسفندان - منطقه دودانگه – بلوار پاسداران نبش شهید رضایی از ساعت 9و 9:30 – خیابان پل گردن کوچه فردوس 16 از ساعت 10:30 – عالیکلا – کمربندی شرقی کوی بهار از ساعت 14-16:30

میاندرود : کشاورزی پشت مزار اسرم از ساعت 7:35 – روستای عزت الدین محدوده آببندان از ساعت 7:35 و 8:30

رستمکلا : خیابان مفتح از ساعت 8

بهشهر : نقاش محله شهید بنده وار روبروی مدرسه – گراییل محله کوچه سیدی – عارف 6 از ساعت 8 و 9

قائم شهر : خیابان ساری نرسیده به کوچه روستا – بورخیل ارطه – خیابان ساری مهمانسرا پیام آوران از ساعت 8 - و 8:30 - 9

خیابان ساری نبش کوچه یاس 65 از ساعت 9:30 – قبل از راه بندی – جنب نساجی 2 از ساعت 15 و 16:30

سیمرغ : روستای ذیلت و قسمتی از روستای دوک از ساعت 11

پل سفید : گرزین خیل – مالی دره – سنگسرک – به سمت ابتدا محل انارم – ابتدای محل برنت – مسیر انتهای محل انارم از ساعت 9 و 10 و 10:30

سوادکوه : خیابان شیهد اسماعیلی مسیر انبار گاز – خیابان امام به سمت میدان شهید فهمیده – خیابان امام مسیر بهداری قدیم از ساعت 8:30 و 11 سرخکلا مسیر نجاری شجاعی – سرخکلا مسیر کوچه شهید رحمتی از ساعت 15 و 16

کوهی خیل : گلدشت شهرک ادهم - از ساعت 9

بابل : کشتله – کرکنار – شوبکلا و روستاهای اطراف از ساعت 7 و 8- ذهابیان گله محله – جنب آرامگاه از ساعت 8:30 – روستای تجنک – درزی کلا شیخ کوچه شهید طالبیان از ساعت 9 و 10

آمل : انتهای کوچه مرمر از ساعت 8 بلوار منفرد روبروی دانشگاه سبز از ساعت 9:30 – روستای درازان جنب مسجد از ساعت 10

فریدونکنار : خیابان ساحلی از ساعت 8:30 به مدت دو ساعت بی برق می شوند .

برق برخی مناطق مازندران فردا به صورت مقطعی قطع خواهد بود.

به گزارش خبر ساری ،تیمورنژاد سخنگوی شرکت توزیع برق مازندران مناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق شهرهای استان را برای فردا به شرح زیر اعلام کرد.

ساری : روستای زوریجان کوچه  شقایق  - خیابان مازیار کوچه صالح نیا ازساعت 8:30 – 11

بهشهر : بعد از چهار راه فرمانداری جنب پیتزا  از ساعت 8 

سوادکوه : محدوده زیولا از ساعت 9-11  و 13

بابل : رمنت گلزار 29 از ساعت 12

بابلسر : از ورودی گلچین سرا بسمت ارونی شهرک ساحلی جنب آژانس  میلاد از ساعت 8:30  خیابان عبدالحسینی - خیابان پاسداران کوچه ارونی از ساعت 9 و 10- بلوار ساحلی پارکنیگ 5  10:30- روستای شورک جنب مشاور املاک از ساعت 11:30 روستای علی آباد کوچه میر شمسی  خیابان امیر مازندرانی کوچه مدرسه  ایثاراز ساعت 11:45  13  به مدت دوساعت

مناطق اجرای طرح های توزیع برق ساری و مازندران اعلام شد.

به گزارش خبرساریو به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران، مناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق در شهرهای استان برای فردا، دوشنبه ۲۵بهمن اعلام شد.

در ساری :بلوار پاسداران جنب خدمات کشاورزی – کمربندی غربی شهرک امام حسین کوچه پردیس 8 – جاده جویبار بعد از تعویض پلاک جنب شالیکوبی خوشه طلایی – جاده قائمشهر روستای شرفدار کلا علیا از ساعت8 – 8:30 و 9  جاده قائمشهر روستای پاشاکلا از ساعت  9:30

بهشهر : زیروان تازه آباد – بیست متری امت از ساعت 8

قائم شهر : خیابان تهران کوچه مهتاب 5 بن بست سمت چپ – قادیکلا نوکنده از ساعت 7:30 –8:30 خیابان ساری انتهای ظرافت انتهای کوچه ایثار 244- خیابان تهران حسن آباد نبش کوچه خرم 7  از ساعت 9:30 – 10 جمنان شهید پلنگی رز 21 از ساعت  11

سیمرغ : روستای ذیلت و

پل سفید : سنگده – انارم از ساعت 9

سوادکوه : خیابان 20 متری – به طرف انتهای خیابان – مهرورزان – به طرف لله بنداز ساعت 8:30 و 9 – مسیر خیابان شهید اسماعیلی – روستای بهمنان از ساعت 11 و 11:30 مسیر حسینیه کردآباد از ساعت  15

جویبار : خیابان شهید ندامانی از ساعت 8:45 ///  امیرکلا : سه راه آغوزبن –

بابل: خیابان فرهنگ کاشیکلا – خورشید کلا معراج 4 از ساعت 9 و 9:30 – سمت منزل مرعشی – فارابی 18 از ساعت 10:30 -11:30

آمل : روستای کلا صفاخیابان اصلی – ابتدای جاده اوجی آباد – روستای بوران  کوچه شهدا 4 از ساعت 8 و 9 کمربندی محمودآباد به شرم کلا – بلوار امام رضا ملت آباد کوچه رنجبر از ساعت 9:30 روستای کوکده داخل محل – میدان صدف ابتدای بلوار منفرد از ساعت 10 و  11:30

بابلسر: کله بست انتهای روستای کونر – انتهای شهرک قائم قائم 12جنب ساختمان النا از ساعت 11

فریدونکنار : خیابان امام رضا کوچه امامرضا 6 از ساعت 8- خیابان شهدا از ساعت 8 و 14:30 به مدت دوساعت

مناطق اجرای طرح های توزیع برق ساری و مازندران اعلام شد.

به گزارش خبرساریو به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران، مناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق در شهرهای استان برای فردا، یکشنبه 24 بهمن اعلام شد.

در ساری :بلوار خزر از ابتدای حزب ا... تا سراه ملامجدالدین – ابتدای سوته – خیابان دانش کوچه دانش 14 – طالقانی دوم جنب سوپرشایان از ساعت 8 و 8:300  کمربندی شرقی روبروی خبازان کوچه لاله – خیابان معلم کوچه باهنر – جاده دریا جاده لاریم روستای لله مرز از ساعت 99 روستای هولا کوچه نرگس – قسمتی از زرین آباد علیا  از ساعت 10 و  12

میاندرود : مسیر خیابان آتش نشانی سورک از ساعت 9

نکا : حد فاصل طوسکلا به بایع کلا – روستاهای اومال و لیجی محله بریجان از ساعت 9

گلوگاه : حد فاصل گل فروشی گل کیش و قسمتی از کوچه سادات – قسمتی از کوچه شهیدان کلبادی– جنب اداره برق تا قسمتی از کوچه شهید حجازی از ساعت 9:30 – 10:30و  11:30

بهشهر : خیابان بعثت پشت بیمارستان امیدی از ساعت 8

قائم شهر: خیابان تهران عبور اسکندرکلا کوچه امید 17 – خیابان جویبار کوچه بهشتی کوچه بهشتی 14 از ساعت 8 و 8:30 – خیابان 16 متری باغ جهاندیده کوچه مراد زاده – کوچکسرا بعد از زیر گذر جنب مدرسه از ساعت 9 و 9:30 پل سه تیر کوچه گلستان 6 نبش سعادت 21 – رینگ داخلی کوچه ولایت 9 – پل سه تیر کوچه عبدی- جاده بابل روستای جنید  – جاده شیرگاه جنب گاز پرکنی احمدی از ساعت 11 – 11:30 و  12

سیمرغ : رکن کلا کوچه امام رضا – روستای سمناکلا بطرف تکیه و کهلودشت از ساعت 9 و 11

سوادکوه : روستای معدن و کنیج کلا و خیابان کشوری و شهرداری – شهرآلاشت – دراسله – شش رودبار – مسیر مسجد روستای پارسی از ساعت 9 و 11:30 مسیر گلزار شهدا پارسی از ساعت  1330

جویبار: اسماعیل کلا کوچه – بخشی از روستای بالافوتم از ساعت 7:45 و 10

امیرکلا : سه راه آغوزبن و

بابل : کمربندی شرقی بوستان 20 – جاده جدید آمل – درزیکلا بزرگ – خیابان پرستار جنب آتش نشانی – سمت شمال کشیر محله – سمت شالیکوبی قاسم تبار از ساعت 9 و 10

آمل : رحمت آباد ولایت 19 – روستای شهنه کلا به مزرس از ساعت 8 و 9:30 دریای 29 – روستای شهنه کلا کوچه کشاورز از ساعت 13

فریدونکنار : خیابان بهشتی کوچه بهشتی 5 سمت آرامگاه از ساعت 9 به مدت دوو  سه ساعت

مناطق اجرای طرح های توزیع برق ساری و مازندران اعلام شد.

به گزارش خبرساری و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران، مناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق در شهرهای استان برای فردا، سه شنبه 18بهمن اعلام شد.

در ساری : پاشاکلا جنب مزار از ساعت 9:00 جاده دریا صفرآباد  بعد از مزار از ساعت 10:00 کمربندی شرقی کوی بهار از ساعت 11:00  و بلوار فرح آباد روبروی مخابرات  الغدیر کوچه گلستان از ساعت 14:30

میاندرود : زید سفلی مسیر گرزالدین ، روستای اوسا به سمت مسجد ، انجیل نسام ابتدای محل از ساعت 9:00 و 11:00

نکا : قسمتی از روستای محل

بهشهر : رستمکلا ، خیابان شهید رجایی جنب درمانگاه ، کمربندی شرقی گلوگاه ملاحسین محله نرسیده به حسینیه  داخل کوچه ، فرودگاه کوچه نانوایی لواشاز ساعت 8:00 ، فرودگاه شهید مهردادی ، خیابان 13 ابان پشت مدرسه پیر حلب ،زیروان کوی سادات از ساعت 9:00 ، فرودگاه کوچه مطهری ، 20 متری امت کوچه سجادی از ساعت 10:00 ،فرودگاه کوچه مطهری 4  از ساعت 11:00 و خلیل شهر  علمدار محله از ساعت 12:00

سوادکوه : از سرخط چندلا به سمت منطقه کسیلیان و سنگده از ساعت 9:00،محدوده بورخیل از ساعت 10:00، حد فاصل رییس کلا تا امام کلا از ساعت 11:00، محدوده شهر و کلیج خیل از ساعت 14:00

جویبار: کلاگر محله خیابان میستان کوچه مسجد صاحب الزمان از ساعت 9 و 10

بابل: روستای لنگور – توحید 56 – از باغ فردوس تا چهار راه شهربانی و سمت آستانه ا... رودبار – جاده خشرودپی – خراسان محله – قصابکلا – نوشیروانکلا و روستاهای اطراف  از ساعت 8:30 و 9 توحید 33 وسط بلوار – توحید 30 از ساعت  9:45

آمل : روستای آغوزبن داخل محل – جاده فریدونکنار-روستای قلعه کش  از ساعت 8 و 9  روستای درازان داخل جهان – روستاهای چندر محله و میخران – بلوار بسیج لاله 13 و 15 از ساعت 100 

بابلسر : افراتخت – گاوداری خدایار و مرغداری پاشا – روستای درزی محله جنب مسجد – روستای رودبست جنب مسجد مهدیه – بهنمیر – بازار سرازساعت 8 و 9 روستای آرمیچکلا کوچه توحید 6 - بابلپشت کوچه فراصنعت خروجی بسمت شورک از ساعت 11 و  14:30

فریدونکنار: خزرشهر شمالی خیابان مروارید – خزر شمالی خیابان مروارید کوچه مروارید 4 و 5 از ساعت 8:30  حدود 2 ساعت

مناطق اجرای طرح های توزیع برق ساری و مازندران اعلام شد.

به گزارش خبرساریو به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران، مناطق عملیات اجرایی طرح های توزیع برق در شهرهای استان برای امروز، چهارشنبه اول دی‌ اعلام شد.

ساری

خیابان خیام خیام دو کوچه مهربانیان

سیدالشهداء از ساعت هشت

دروپی و بالاکولا از ساعت 9

انتهای شکتا از ساعت 11

میاندورود

ولوجا از سه ‌راه دهیاری به سمت انتهای محل از ساعت 10

گلوگاه

رستمکلا

خورشیدکلا حدفاصل ترانس پایگاه مقاومت تا مزار از ساعت 9

بهشهر

خیابان انقلاب و جاده سنگ‌شکن از ساعت هشت

خیابان انقلاب به‌سمت مسجد

شهید شفایی و شهید سازگار از ساعت 10

چهارراه انقلاب از ساعت 12

قائم‌شهر

خیابان بابل کوچه اخوان بن‌بست سوم از ساعت هشت

خیابان تهران کوی مهتاب از ساعت 9

خیابان ساری عبور شهرک نساجی بن‌بست قائم از ساعت 11

سیمرغ

جاده قائم‌شهر روستای اخته‌چی از ساعت 9

سوادکوه

زیراب شهرک قدس به طرف مدرسه

کچید

اتو

لاجیم

پیرنعیم و ولیلا از ساعت 9

کچید به‌سمت حسینیه از ساعت 11

به‌ سمت مزار از ساعت 13

جویبار

کلاگرمحله کوچه شهید مصلحی و خیابان شریعتی روبه‌روی مسجد جامع پست بخشیان از ساعت هشت

بابل

کاسگرمحله یاس 10 از ساعت 9

آمل

دریای 61 از ساعت هفت

روستای فیروزکلا به‌سمت سلیمان محله

روستای شاهکتی از ساعت 9

دریای 45 کوی نسترن

روستای درزیکلا از ساعت 10

آفتاب 24 و روستای نفرخیل جنب چاه آب از ساعت 13

بابلسر

انتهای کتی‌بن و انتهای کوچه مفتح

خیابان امیر مازندرانی تا بلوار طالقانی از ساعت هشت

بلوار ذوالفقاری جنب مجتمع افشار

شهرک شهید میرزایی جنب آپارتمان فرهاد دو از ساعت 9:30 دقیقه

هادی ‌شهر ضلع جنوبی خیابان میربازار و روستای سنگ پل

پارکینگ اول و صفر و بلوار ساحلی کوچه مسجد سیدالشهداء

هادی‌شهر ضلع جنوبی خیابان و میربازار و رستای سنگ پل از ساعت 11

بلوار ساحلی انتهای کوچه مسجد سیدالشهداء از ساعت 12

نخست وزیری روبه‌روی متل بانک کشاورزی از ساعت 13

صفاییه کوچه دکتر ساعی از ساعت 14:30 دقیقه حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت

به گزارش خبرساری به نقل از فارس ، سریال قطعی برق در منطقه چهاردانگه مازندران مدتی بود که متوقف شد و چند ماهی مردم این منطقه کمتر با مشکل قطعی برق مواجه بودند.

مدتی بود که خبری از بابت قطعی طولانی مدت برق در این منطقه به گوش نمی‎رسید، در فصل گرم سال و زمانی که فعالیت کشاورزی در منطقه شروع می‎شد، کم آبی به ویژه آب آشامیدنی دامنگیر مردم می‎شود با شروع فصل سرد سال و آغاز بارش پاییزی و برف زمستانه مردم با قطعی برق مواجه هستند.

حکایت قطعی برق مردم در این منطقه مربوط به یک سال و دو سال اخیر نیست، از روزی که شبکه برق در این منطقه مستقر شد مشکل قطعی متناوب برق دامنگیر مردم بود و با وجود گذشت حدود 15 سال از برق رسانی به منطقه این مشکل هنوز پابرجاست.

بیشتر مسؤولان استانی و شهرستانی در جریان قطعی برق متناوب این منطقه هستند، به این دلیل که هر محفل و مجلس که مسؤولان در آن حضور پیدا می‎کردند، گلایه قطعی برق، کمبود آب شرب و بحث انتقال زباله توسط مردم مطرح می‌شود ولی دست‌کم تاکنون هیچ کدام از این مشکلات رفع نشد.

به دلیل وسعت مناسبی که این منطقه دارد و زمین‌های مساعد برای کشت گندم و جو و در صورت تامین آب کشاورزی استعداد احداث باغ‌های سیاه ریشه نیز وجود دارد، ولی مشکلات زیرساخت به حدی جدی است که بیشترین مطالبه مردم تامین آب شرب در فصل گرم سال، رفع عیوب شبکه برق در فصل سرد سال است.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید