سناریوی تکراری کامبک حریفان مقابل شاگردان اسماعیلپور و باخت در لحظات پایانی

به گزارش خبرساری بازی دوم از مرحله پلی آف رقابت های فوتسال باشگاههای ایران عصردیروز پنجشنبه در سالن سید رسول حسینی شهر ساری با بازی شهروند این شهر برابر مس سونگون برگزار شد که تیم مهمان توانست با نتیجه 6 بر 5 میزبانش را شکست دهد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را حمیدرضا ره انجام (2بار) ، مراد ناظری (2بار) و امیرحسین رسولی بثمر رساندند.

شهروند ساری با توجه به باخت 6 بر 1 در دیدار هفته ی گذشته ی خود با مس سونگون از صعود به مرحله ی نیمه نهایی باز ماند و با کسب این شکست با لیگ برتر سال 97 خداحافظی کرد.

شهروند ساری که هفدهمین سال حضورش را در لیگ برتر با بازی امروز خاتمه داد تاکنون نتوانست نتیجه ای بهتر از پنجمی برای خود در جدول دست و پا کند. 

همچنین در ابتدای این دیدار از کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال کشور و حامد نجفی مدیرعامل باشگاه مس سونگون تقدیر و قدردانی بعمل آمد

در ادامه سری سوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: مصطفی توحیدیان

 MG 6197 - Copy Copy MG 6207 - Copy Copy MG 6211 - Copy Copy MG 6237 - Copy Copy MG 6256 - Copy Copy MG 6263 - Copy Copy MG 6264 - Copy Copy MG 6266 Copy MG 6269 Copy MG 6271 Copy MG 6273 Copy MG 6278 Copy MG 6279 Copy MG 6287 Copy MG 6288 Copy MG 6289 Copy MG 6295 Copy MG 6296 Copy MG 6308 Copy MG 6314 Copy MG 6329 Copy

 MG 6341 Copy MG 6344 Copy MG 6346 Copy MG 6350 Copy MG 6356 Copy MG 6371 Copy MG 6382 Copy MG 6393 Copy MG 6395 Copy MG 6397 Copy MG 6399 Copy MG 6400 Copy MG 6402 Copy MG 6405 Copy MG 6408 Copy MG 6431 Copy MG 6443 Copy MG 6444 Copy MG 6447 Copy MG 6450 Copy MG 6457 Copy

 MG 6460 Copy MG 6463 Copy MG 6464 Copy MG 6465 Copy MG 6468 Copy MG 6473 Copy MG 6478 Copy MG 6480 Copy MG 6481 Copy MG 6484 Copy MG 6487 Copy MG 6488 Copy MG 6489 Copy MG 6491 Copy MG 6494 Copy MG 6496 Copy MG 6499 Copy MG 6500 Copy MG 6501 Copy MG 6511 Copy MG 6512 Copy

 MG 6513 Copy MG 6516 Copy MG 6522 Copy MG 6523 Copy MG 6531 Copy MG 6536 Copy MG 6540 Copy MG 6552 Copy MG 6553 Copy MG 6564 Copy MG 6576 Copy MG 6579 Copy MG 6582 Copy MG 6597 Copy MG 6598 Copy MG 6618 Copy MG 6633 Copy

 MG 6639 Copy MG 6642 Copy MG 6650 Copy MG 6651 Copy MG 6652 Copy MG 6665 Copy MG 6692 Copy MG 6702 Copy MG 6705 Copy MG 6715 Copy

سناریوی تکراری کامبک حریفان مقابل شاگردان اسماعیلپور و باخت در لحظات پایانی

به گزارش خبرساری بازی دوم از مرحله پلی آف رقابت های فوتسال باشگاههای ایران عصردیروز پنجشنبه در سالن سید رسول حسینی شهر ساری با بازی شهروند این شهر برابر مس سونگون برگزار شد که تیم مهمان توانست با نتیجه 6 بر 5 میزبانش را شکست دهد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را حمیدرضا ره انجام (2بار) ، مراد ناظری (2بار) و امیرحسین رسولی بثمر رساندند.

شهروند ساری با توجه به باخت 6 بر 1 در دیدار هفته ی گذشته ی خود با مس سونگون از صعود به مرحله ی نیمه نهایی باز ماند و با کسب این شکست با لیگ برتر سال 97 خداحافظی کرد.

شهروند ساری که هفدهمین سال حضورش را در لیگ برتر با بازی امروز خاتمه داد تاکنون نتوانست نتیجه ای بهتر از پنجمی برای خود در جدول دست و پا کند. 

همچنین در ابتدای این دیدار از کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال کشور و حامد نجفی مدیرعامل باشگاه مس سونگون تقدیر و قدردانی بعمل آمد

در ادامه سری دوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: جواد کوهانی

2B9A5595 Copy2B9A5600 Copy2B9A5603 Copy2B9A5604 Copy2B9A5608 Copy2B9A5610 Copy2B9A5617 Copy2B9A5621 Copy2B9A5622 Copy2B9A5625 Copy2B9A5626 Copy2B9A5629 Copy2B9A5631 Copy2B9A5632 Copy2B9A5648 Copy2B9A5652 Copy2B9A5654 Copy2B9A5655 Copy2B9A5660 Copy2B9A5662 Copy

2B9A5666 Copy2B9A5671 Copy2B9A5672 Copy2B9A5678 Copy2B9A5680 Copy2B9A5681 Copy2B9A5683 Copy2B9A5686 Copy2B9A5688 Copy2B9A5689 Copy2B9A5693 Copy2B9A5695 Copy2B9A5696 Copy2B9A5697 Copy2B9A5699 Copy2B9A5702 Copy2B9A5703 Copy2B9A5704 Copy2B9A5705 Copy2B9A5714 Copy2B9A5719 Copy

2B9A5722 Copy2B9A5725 Copy2B9A5726 Copy2B9A5727 Copy2B9A5728 Copy2B9A5730 Copy2B9A5732 Copy2B9A5736 Copy2B9A5743 Copy2B9A5745 Copy2B9A5746 Copy2B9A5748 Copy2B9A5749 Copy2B9A5754 Copy2B9A5755 Copy2B9A5758 Copy2B9A5759 Copy2B9A5762 Copy2B9A5767 Copy2B9A5774 Copy

2B9A5786 Copy2B9A5787 Copy2B9A5788 Copy2B9A5789 Copy2B9A5792 Copy2B9A5793 Copy2B9A5795 Copy2B9A5801 Copy2B9A5806 Copy2B9A5807 Copy2B9A5808 Copy2B9A5809 Copy2B9A5810 Copy2B9A5811 Copy2B9A5813 Copy2B9A5816 Copy2B9A5821 Copy

2B9A5831 Copy2B9A5835 Copy2B9A5843 Copy2B9A5847 Copy2B9A5848 Copy2B9A5849 Copy2B9A5852 Copy2B9A5853 Copy2B9A5856 Copy2B9A5858 Copy2B9A5861 Copy2B9A5862 Copy2B9A5863 Copy2B9A5865 Copy2B9A5871 Copy2B9A5873 Copy2B9A5874 Copy2B9A5878 Copy2B9A5879 Copy

سناریوی تکراری کامبک حریفان مقابل شاگردان اسماعیلپور و باخت در لحظات پایانی

به گزارش خبرساری بازی دوم از مرحله پلی آف رقابت های فوتسال باشگاههای ایران عصردیروز پنجشنبه در سالن سید رسول حسینی شهر ساری با بازی شهروند این شهر برابر مس سونگون برگزار شد که تیم مهمان توانست با نتیجه 6 بر 5 میزبانش را شکست دهد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را حمیدرضا ره انجام (2بار) ، مراد ناظری (2بار) و امیرحسین رسولی بثمر رساندند.

شهروند ساری با توجه به باخت 6 بر 1 در دیدار هفته ی گذشته ی خود با مس سونگون از صعود به مرحله ی نیمه نهایی باز ماند و با کسب این شکست با لیگ برتر سال 97 خداحافظی کرد.

شهروند ساری که هفدهمین سال حضورش را در لیگ برتر با بازی امروز خاتمه داد تاکنون نتوانست نتیجه ای بهتر از پنجمی برای خود در جدول دست و پا کند. 

همچنین در ابتدای این دیدار از کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال کشور و حامد نجفی مدیرعامل باشگاه مس سونگون تقدیر و قدردانی بعمل آمد

در ادامه سری اول گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: عرفان غفوری

IMG 0015 CopyIMG 0019 CopyIMG 0028 CopyIMG 0029 CopyIMG 0037 CopyIMG 0039 CopyIMG 0042 CopyIMG 0054 CopyIMG 0057 CopyIMG 0060 CopyIMG 0061 CopyIMG 0068 CopyIMG 0070 CopyIMG 0074 CopyIMG 0084 CopyIMG 0094 CopyIMG 0097 CopyIMG 0104 CopyIMG 0108 CopyIMG 0110 CopyIMG 0113 CopyIMG 0114 CopyIMG 0116 CopyIMG 0117 CopyIMG 0119 CopyIMG 0121 CopyIMG 0123 CopyIMG 0125 CopyIMG 0127 CopyIMG 0129 CopyIMG 0130 CopyIMG 0132 CopyIMG 0133 CopyIMG 0135 CopyIMG 0139 CopyIMG 0140 CopyIMG 0144 CopyIMG 0148 CopyIMG 0155 CopyIMG 0160 CopyIMG 0166 CopyIMG 0169 CopyIMG 0174 CopyIMG 0190 CopyIMG 0193 CopyIMG 0200 CopyIMG 0209 CopyIMG 0222 CopyIMG 0225 CopyIMG 0226 CopyIMG 0234 CopyIMG 0237 CopyIMG 0242 CopyIMG 0246 CopyIMG 0247 CopyIMG 0249 CopyIMG 0251 CopyIMG 0259 CopyIMG 0261 CopyIMG 0262 CopyIMG 0265 CopyIMG 0269 CopyIMG 0274 CopyIMG 0279 CopyIMG 0284 CopyIMG 0287 CopyIMG 0304 CopyIMG 0311 CopyIMG 0315 CopyIMG 0323 CopyIMG 0337 CopyIMG 0338 CopyIMG 0355 CopyIMG 0358 Copy

 تداوم کامبک قعرنشینان مقابل شهروند ساری / شاگردان محمد اسماعیلپور حریف مقاومت قرچک هم نشدند !

به گزارش خبر ساری ،  از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته بیست و پنجم این رقابتها عصر امروز شهروند ساری در سالن سید رسول حسینی ساری برابر مقاومت قرچک قرار گرفت و در حالی که تا دقایق پایاینی با نیتجه 4 بر 1 از حریف خود پیش بود در نهایت به تساوی 4  بر 4 برابر حریف خود قناعت کرد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را کیانوش شیرپور (2بار) ، طاها مرتضوی و سعید بلباسی بثمر رساندند.

در ادامه شمارا به دیدن سری اول گزارش تصویری این دیدار دعوت مینماییم:

عکاس: مصطفی توحیدیان

 MG 4916 MG 4933 MG 4944 MG 4949 MG 4956 MG 4971 MG 4972 MG 4978 MG 4980 MG 4988 MG 4992 MG 4996 MG 5002 MG 5011 MG 5061 MG 5067 MG 5072 MG 5077 MG 5083

 MG 5088 MG 5090 MG 5104 MG 5121 MG 5124 MG 5129 MG 5132 MG 5135 MG 5138 MG 5141 MG 5148 MG 5150 MG 5156 MG 5160 MG 5171 MG 5177 MG 5194 MG 5200 MG 5204 MG 5208

 MG 5212 MG 5218 MG 5224 MG 5229 MG 5232 MG 5243 MG 5248 MG 5249 MG 5259 MG 5260 MG 5263 MG 5275 MG 5297 MG 5298 MG 5302 MG 5308 MG 5315 MG 5323 MG 5330 MG 5338

 MG 5346 MG 5353 MG 5365 MG 5373 MG 5375 MG 5390 MG 5392 MG 5393 MG 5397 MG 5404 MG 5412 MG 5428 MG 5440 MG 5443 MG 5447 MG 5449 MG 5452 MG 5458 MG 5460

 MG 5463 MG 5485 MG 5535 MG 5554 MG 5558 MG 5583 MG 5585 MG 5595 MG 5608 MG 5609 MG 5611 MG 5612 MG 5626 MG 5642 MG 5655 MG 5657 MG 5661 MG 5663 MG 5668 MG 5672 MG 5679 MG 5686

 تداوم کامبک قعرنشینان مقابل شهروند ساری / شاگردان محمد اسماعیلپور حریف مقاومت قرچک هم نشدند !

به گزارش خبر ساری ،  از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته بیست و پنجم این رقابتها عصر امروز شهروند ساری در سالن سید رسول حسینی ساری برابر مقاومت قرچک قرار گرفت و در حالی که تا دقایق پایاینی با نیتجه 4 بر 1 از حریف خود پیش بود در نهایت به تساوی 4  بر 4 برابر حریف خود قناعت کرد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را کیانوش شیرپور (2بار) ، طاها مرتضوی و سعید بلباسی بثمر رساندند.

در ادامه شمارا به دیدن سری دوم گزارش تصویری این دیدار دعوت مینماییم:

عکاس: عرفان غفوری

IMG 6971 CopyIMG 6972 CopyIMG 6973 CopyIMG 6982 CopyIMG 6988 CopyIMG 6999 CopyIMG 7003 CopyIMG 7008 CopyIMG 7012 CopyIMG 7016 CopyIMG 7043 CopyIMG 7050 CopyIMG 7059 CopyIMG 7064 CopyIMG 7069 CopyIMG 7076 CopyIMG 7078 CopyIMG 7081 CopyIMG 7088 CopyIMG 7093 Copy

IMG 7097 CopyIMG 7103 CopyIMG 7104 CopyIMG 7106 CopyIMG 7109 CopyIMG 7110 CopyIMG 7111 CopyIMG 7114 CopyIMG 7116 CopyIMG 7120 CopyIMG 7127 CopyIMG 7132 CopyIMG 7138 Copy

photo ۲۰۱۹-۰۱-۱۲ ۰۰-۲۷-۳۳IMG 7142 CopyIMG 7149 CopyIMG 7152 CopyIMG 7158 CopyIMG 7159 CopyIMG 7161 CopyIMG 7168 Copy

IMG 7169 CopyIMG 7170 CopyIMG 7174 CopyIMG 7183 CopyIMG 7184 CopyIMG 7210 CopyIMG 7211 CopyIMG 7213 CopyIMG 7214 CopyIMG 7215 CopyIMG 7216 CopyIMG 7217 CopyIMG 7220 CopyIMG 7225 CopyIMG 7229 CopyIMG 7230 CopyIMG 7233 CopyIMG 7258 CopyIMG 7264 CopyIMG 7271 Copy

IMG 7274 CopyIMG 7275 CopyIMG 7276 CopyIMG 7283 CopyIMG 7284 CopyIMG 7287 CopyIMG 7290 CopyIMG 7291 CopyIMG 7292 CopyIMG 7293 CopyIMG 7295 CopyIMG 7302 CopyIMG 7304 CopyIMG 7306 CopyIMG 7328 CopyIMG 7334 CopyIMG 7344 CopyIMG 7346 CopyIMG 7359 CopyIMG 7362 CopyIMG 7382 CopyIMG 7388 Copy

اولین تمرین تیم فوتسال شهروند ساری بعد از اتفاقات تاسف بار اصفهان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، مدیرعامل شهروند ساری ، لیدرها و تماشاگراندر ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، اولین تمرین تیم فوتسال شهروند ساری بعد از اتفاقات تاسف بار دیدار شهروند ساری و گیتی پسند در اصفهان که منجر به آسیب دیدگی شدید سه باریکن تیم فوتسال شهروند ساری شد عصر امروز در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد.

در این تمرین علاوه بر سعید نجاریان مدیرعامل شهروند ساری ، حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران،لیدرهای شهروند ساری ، گروهی از تماشاگران شهروند ساری حضور داشتند.

سعید نجاریان در جمع لیدرها و هواداران باشگاه شهروند ساری آنان را معرف شخصیت شهر ساری و استان مازندران خوانده و از آنان خواست که اقدام متقابل انجام ندهند.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویری این تمرین دعوت مینماییم:

عکاس: مصطفی توحیدیان

IMG 5880 Copy CopyIMG 5889 Copy CopyIMG 5891 Copy CopyIMG 5895 Copy CopyIMG 5900 Copy CopyIMG 5905 Copy CopyIMG 5906 Copy CopyIMG 5911 Copy CopyIMG 5930 Copy CopyIMG 5940 Copy CopyIMG 5943 Copy CopyIMG 5956 Copy CopyIMG 5960 Copy CopyIMG 5964 Copy CopyIMG 5965 Copy CopyIMG 5972 Copy CopyIMG 5974 Copy CopyIMG 5986 Copy CopyIMG 5990 Copy CopyIMG 5995 Copy Copy

IMG 5998 Copy CopyIMG 6002 Copy CopyIMG 6003 Copy CopyIMG 6006 Copy CopyIMG 6007 Copy CopyIMG 6019 Copy CopyIMG 6022 Copy CopyIMG 6023 Copy CopyIMG 6031 Copy CopyIMG 6036 Copy CopyIMG 6047 Copy CopyIMG 6078 Copy CopyIMG 6080 Copy CopyIMG 6092 Copy CopyIMG 6095 Copy CopyIMG 6099 Copy CopyIMG 6101 Copy CopyIMG 6103 Copy CopyIMG 6117 Copy CopyIMG 6131 Copy Copy

IMG 6134 Copy CopyIMG 6165 Copy CopyIMG 6172 Copy CopyIMG 6185 Copy CopyIMG 6197 Copy CopyIMG 6216 Copy CopyIMG 6224 Copy CopyIMG 6239 Copy CopyIMG 6244 Copy Copy

مدیرعامل باشگاه شهروند ساری به اظهارات سرپرست گیتی پسند واکنش نشان داد.

به گزارش خبر ساری ، به نقل از پایگاه خبری فوتسال ،  سعید نجاریان مدیرعامل باشگاه شهروند ساری در واکنش به اظهارات سرپرست تیم گیتی پسند که گفته بود اتفاقات بازی برنامه ریزی شده بود و جز یک بازیکن که مصدومیت جزئی داشته برای بقیه بازیکنان اتفاقی نیفتاده تصریح کرد: واقعا این حرفها ما را بیشتر ناراحت می کند.اگر آقایان زحمت نکشیدند و به بیمارستان نیامدند حداقل این چیزها را نگویند.اگر اتفاقی نیفتاده چرا از دیشب تا حالا مقامات ورزشی و سیاسی اصفهان دائما در حال زنگ زدن به من هستند تا دلجویی کنند و حتی خود آقای عراقی زاده هم چند باری زنگ زده است.

نجاریان افزود: من کاری به اصفهان ندارم ولی اتفاقات این بازی فوتسال را زیر سوال برد و همه چیز فوتسال را خدشه دار کرد.واقعا چه کسی می خواهد خسارت این بازیکنان ما را بدهد و ضرر و زیانی که بابت از دست دادن سه بازیکن اصلی خود در ادامه بازی ها می بینیم چطور قابل جبران است؟

مدیرعامل شهروند ساری افزود: اتفاقات این بازی تمام نشده و مطمئن باشد سالها ادامه دارد. مگر نمی بینید که هنوز رابطه قرچک با اصفهان و اهواز با اصفهان خوب نیست و تیم های فوتسال آنها در هر بازی مشکل دارند. متاسفم که بگویم این جو برای ساروی ها هم به وجود آمده و من نمی دانم اگر روزی گیتی پسند به ساری بیاید جو را چطور کنترل کنیم؟

نجاریان تاکید کرد: کمیته انضباطی باید به سرعت در مورد اتفاقات این بازی تشکیل جلسه داده و ضمن برخورد با خاطیان نتیجه بازی را هم اعلام کند. برایم عجیب است که نتیجه این بازی برای گیتی پسندی ها اهمیتی نداشته و تازه یک نیمه هم باقی مانده بود و این کارها برای چه بوده است؟با توجه به اینکه نماینده فدراسیون اعلام کرده که امکان تامین امنیت بازی وجود ندارد باید نتیجه بازی ۵ بر صفر به سود ما شود.

سعید نجاریان،‌ مدیرعامل تیم شهروند ساری گفت: هواداران تیم گیتی‌پسند در بین نیمه مانند رینگ بوکس از روی نرده‌ها به داخل زمین ریختند و بازیکنان ما را کتک زدند.

به گزارش خبر ساری ، سعید نجاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره درگیری‌های پیش آمده در دیدار تیم‌های شهروند ساری و گیتی‌پسند اصفهان و زخمی شدن شماری از بازیکنان تیم ساری اظهار داشت: این اتفاقات بسیار تأسف برانگیز است. با تمام احترامی که برای تیم گیتی‌پسند قائلم، اما دلیل این اتفاقات را ضعف مسئولان برگزار کننده اصفهانی می‌دانم. این اتفاقات حیثیت رشته فوتسال را می‌برد. قطعاً اتفاقات تلخ اصفهان سال ها‌ از ذهن هواداران پاک نخواهد شد.

«آیا نیروی انتظامی به اندازه کافی در سالن حضور نداشت که مانع ورود هواداران به داخل زمین شود؟» وی در واکنش به این پرسش تصریح کرد: در ساری با این همه هوادار همواره یگان ویژه در سالن حضور دارد و همه چیز کنترل می‌شود. آیا باید حتماً دست یا پا می‌شکست که مسئولان اصفهان به فکر بیفتند؟ این مسابقه اگر در مرحله پلی‌آف برگزار شود، چطور می‌خواهند آن را کنترل کنند؟ این اتفاقات به شهرهای دیگر هم سرایت می‌کند. شهر اصفهان که آنقدر میزبانی‌های بزرگ داشته وقتی اینطور مسابقه برگزار می‌کند از شهرهای دیگر چه انتظاری داریم؟

مدیرعامل باشگاه شهروند ساری ادامه داد: جدا از اینها، ناراحتی من از کادرفنی تیم گیتی‌پسند است که مصاحبه‌های عجیب می‌کنند و می‌گویند این اتفاقات برنامه‌ریزی شده بود! این حرف چه معنی دارد؟ یعنی ما برنامه‌ریزی کرده بودیم دست یا پای بازیکن‌مان بشکند؟ بازهم خدا را شکر ما 2 بر صفر از حریف پیش بودیم، در ضمن نماینده فدراسیون فوتبال به دلیل نبود امنیت بازی را نیمه کاره گذاشت، این چه حرفی است که می‌گویند تیم شهروند در زمین حاضر نشده است! ساعت یک بامداد فرماندار و اعضای شورای شهر اصفهان به بیمارستان آمدند و از ما دلجویی کردند اما کادرفنی گیتی‌پسند همان لحظه می‌گوید باید این موضوع بررسی شود و شاید برنامه‌ریزی شده باشد!

شهروند ساری در خانه برابر شهرداری ساوه به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبر ساری از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته بیسست و سوم این رقابتها شهروند ساری در دیداری حساس که نیازمند پیروزی بود توانست برابر تیم قعرنشین شهرداری ساوه با نتیجه پرگل 5 بر 2 به پیروزی دست یابد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را حمیدرضا ره انجام (3بار) ، امیرحسین رسولی و مراد ناظری بثمر رساندند.

در ادامه سری سوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: مازیار نامنی

IMG 9180 CopyIMG 9182 CopyIMG 9191 - Copy CopyIMG 9195 CopyIMG 9200 - Copy CopyIMG 9202 CopyIMG 9210 CopyIMG 9213 CopyIMG 9214 CopyIMG 9217 CopyIMG 9219 CopyIMG 9220 CopyIMG 9226 CopyIMG 9230 CopyIMG 9236 CopyIMG 9238 CopyIMG 9246 Copy

IMG 9257 CopyIMG 9261 CopyIMG 9262 CopyIMG 9264 CopyIMG 9269 CopyIMG 9270 CopyIMG 9271 CopyIMG 9272 CopyIMG 9273 CopyIMG 9274 CopyIMG 9275 CopyIMG 9276 CopyIMG 9277 CopyIMG 9278 CopyIMG 9279 CopyIMG 9280 CopyIMG 9282 Copy

IMG 9285 CopyIMG 9287 CopyIMG 9288 CopyIMG 9290 CopyIMG 9291 CopyIMG 9292 CopyIMG 9295 CopyIMG 9296 CopyIMG 9300 CopyIMG 9302 CopyIMG 9304 CopyIMG 9309 CopyIMG 9314 CopyIMG 9319 CopyIMG 9320 CopyIMG 9324 CopyIMG 9326 CopyIMG 9329 CopyIMG 9331 CopyIMG 9333 Copy

IMG 9336 CopyIMG 9341 CopyIMG 9346 CopyIMG 9351 CopyIMG 9355 CopyIMG 9357 CopyIMG 9358 CopyIMG 9361 CopyIMG 9363 CopyIMG 9366 CopyIMG 9368 CopyIMG 9374 CopyIMG 9375 CopyIMG 9382 CopyIMG 9383 CopyIMG 9401 CopyIMG 9402 Copy

IMG 9403 CopyIMG 9404 CopyIMG 9405 CopyIMG 9409 CopyIMG 9410 CopyIMG 9413 CopyIMG 9414 CopyIMG 9415 CopyIMG 9417 CopyIMG 9420 CopyIMG 9426 CopyIMG 9430 CopyIMG 9432 CopyIMG 9436 CopyIMG 9440 CopyIMG 9446 CopyIMG 9450 CopyIMG 9451 CopyIMG 9455 CopyIMG 9456 Copy

IMG 9457 CopyIMG 9459 CopyIMG 9461 CopyIMG 9462 CopyIMG 9463 CopyIMG 9465 CopyIMG 9469 CopyIMG 9470 CopyIMG 9471 CopyIMG 9473 CopyIMG 9475 CopyIMG 9480 CopyIMG 9482 CopyIMG 9484 CopyIMG 9485 CopyIMG 9490 CopyIMG 9492 CopyIMG 9493 CopyIMG 9496 CopyIMG 9498 Copy

IMG 9499 CopyIMG 9509 CopyIMG 9511 CopyIMG 9515 CopyIMG 9519 CopyIMG 9522 CopyIMG 9525 CopyIMG 9526 CopyIMG 9527 CopyIMG 9528 CopyIMG 9529 CopyIMG 9530 CopyIMG 9532 CopyIMG 9534 CopyIMG 9536 CopyIMG 9537 CopyIMG 9540 CopyIMG 9546 CopyIMG 9547 CopyIMG 9551 CopyIMG 9553 Copy

شهروند ساری در خانه برابر شهرداری ساوه به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبر ساری از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته بیسست و سوم این رقابتها شهروند ساری در دیداری حساس که نیازمند پیروزی بود توانست برابر تیم قعرنشین شهرداری ساوه با نتیجه پرگل 5 بر 2 به پیروزی دست یابد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را حمیدرضا ره انجام (3بار) ، امیرحسین رسولی و مراد ناظری بثمر رساندند.

در ادامه سری دوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: عرفان غفوری

IMG 5139 CopyIMG 5140 CopyIMG 5143 CopyIMG 5150 CopyIMG 5155 CopyIMG 5157 CopyIMG 5159 CopyIMG 5161 CopyIMG 5165 CopyIMG 5168 CopyIMG 5170 CopyIMG 5171 CopyIMG 5172 CopyIMG 5175 CopyIMG 5178 CopyIMG 5181 CopyIMG 5182 CopyIMG 5183 CopyIMG 5187 CopyIMG 5189 Copy

IMG 5195 CopyIMG 5197 CopyIMG 5199 CopyIMG 5201 CopyIMG 5205 CopyIMG 5208 CopyIMG 5211 CopyIMG 5214 CopyIMG 5217 CopyIMG 5220 CopyIMG 5223 CopyIMG 5225 CopyIMG 5227 CopyIMG 5230 CopyIMG 5233 CopyIMG 5235 CopyIMG 5241 CopyIMG 5244 CopyIMG 5246 Copy

IMG 5247 CopyIMG 5250 CopyIMG 5252 CopyIMG 5253 CopyIMG 5258 CopyIMG 5260 CopyIMG 5262 CopyIMG 5269 CopyIMG 5271 CopyIMG 5276 CopyIMG 5277 CopyIMG 5284 CopyIMG 5286 CopyIMG 5288 CopyIMG 5289 CopyIMG 5292 Copy

IMG 5295 CopyIMG 5300 CopyIMG 5305 CopyIMG 5306 CopyIMG 5307 CopyIMG 5308 CopyIMG 5309 CopyIMG 5310 CopyIMG 5312 CopyIMG 5313 CopyIMG 5314 CopyIMG 5317 CopyIMG 5318 CopyIMG 5324 CopyIMG 5326 CopyIMG 5329 CopyIMG 5330 CopyIMG 5333 CopyIMG 5334 Copy

IMG 5335 CopyIMG 5336 CopyIMG 5337 CopyIMG 5339 CopyIMG 5340 CopyIMG 5342 CopyIMG 5343 CopyIMG 5344 CopyIMG 5346 CopyIMG 5349 CopyIMG 5352 CopyIMG 5354 CopyIMG 5355 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید