به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،موسی قاسم پیشه دبیر ستاد درآمد مازندران با بیان اینکه درآمد عمومی وصولی استان در شش ماه نخست امسال پنج هزار و 929 میلیارد ریال است گفت : درآمدهای عمومی استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17.5 درصد افزایش یافت.

وی مجموع درآمد عمومی مصوب قانون بودجه سال 95 را برای مازندران 14 هزار و 855 میلیارد ریال اعلام کرد .

مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران گفت : از پنج هزار و 350 میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان امسال از محل مالیات ها کسب شد.

قاسم پیشه افزود : درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه امسال با 15 درصد کاهش روبرو شد.

وی گفت : درآمدهای غیرمالیاتی وصولی مازندرانی ها در این مدت 579میلیارد ریال است که در این مدت 53 درصد از درآمدهای مصوب قانون وصول شده است.

دبیر ستاد درآمد مازندران گفت: براساس قانون بودجه مصوب سال 95 میزان درآمدهای مصوب استان از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد 14 هزار و 855 میلیارد ریال است .

وی میزان تحقق درآمدهای عمومی مازندران را در نیمه نخست سال جاری 79.8 درصد اعلام کرد.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید