در اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء براي مدارس سطح شهر، جداسازي زباله هاي خشك و تر ونيز كم حجم نمودن زباله ها به دانش آموزان آموزش داده مي شود.

به گزارش خبر ساری ، عباس رجبي مديرعامل سازمان مديريت پسماند با اشاره به اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء اظهار داشت: اين طرح به نام تپش نامگذاري شده و در اين زمينه ، كارشناسان آموزشي سازمان در مدارس سطح شهر آموزش هاي لازم در زمينه تفكيك زباله از مبدا را به دانش آموزان ارائه نمودند.

 asasasas

وي آموزش اجراي اين طرح در مدارس و اهداي بسته هاي آموزشی و بروشور به دانش آموزان را گامي براي ارتقاء فرهنگ تفكيك زباله از مبداء دانست و افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در مقاطع مختلف تحصيلي اين طرح اجرايي خواهد شد.

رجبي به ضرورت حفظ محيط زيست اشاره نمود و ادامه داد: با اجراي اين طرح توسط شهروندان ، زباله هاي خشك به چرخه غير بهداشتي بازيافت وارد نخواهند شد.

dssdsd

اين مسئول نصب كانكس های تپش در سطح شهر و استقبال شهروندان در زمينه تفكيك زباله از مبدا را مطلوب توصيف كرد و گفت: براي آموزش شهروندان و اجراي اين طرح نيز برنامه هايي در دستور كار قرار گرفته كه اجرايي خواهد شد. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری ساری خاطر نشان كرد: همراهي شهروندان در زمينه اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء ، داشتن شهری پاك و سلامت شهروندي را تضمين خواهد كرد.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید