صیادان مازندرانی موفق به صید فیل ماهی 300 کیلوگرمی از دریای خزر شدند.

 
به گزارش خبرساری ، در فصل برداشت ماهیان استخوانی از دریای خزر ، شرکت پره وحدت شهرستان محمودآباد ، فیل ماهی خاویاری عظیم الجثه به وزن تقریبی 300 کیلوگرم را صید کردند.
به گفته شاهدان  وزن گوشت این ماهی حدود 245 کیلوگرم و خاویار استحصالی از این ماهی حدود 37 کیلوگرم برآورد شده است  .  
در ضمن این ماهی به شرکت مادر تخصصی شیلات در خشت سر  محمودآباد تحویل شد. 
بنابر اعلام اداره کل شیلات استان مازندران ، ماهیان خاویاری صید شده توسط شرکتهای پره برای تکثیر به مرکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید رجایی ساری انتقال داده می شوند.
صید ماهیان استخوانی از دریای خزر از 17 مهر آغاز شد و تا 20  فروردین سال بعد ادامه دارد. 

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید