پیروزی شهروند ساری در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته نوزدهم این رقابتها شهروند ساری توانست در دقایق پایانی نتیجه 5 بر 4 برابر اهورا بهبهان به پیروزی دست یابد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را رضا امانی ، ابوالفضل افضلی ، طاها مرتضوی و مراد ناظری (2بار) به ثمر رساندند.

در ادامه سری دوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: عرفان غفوری

IMG 1370CopyIMG 1375 CopyIMG 1378 CopyIMG 1381 CopyIMG 1384 CopyIMG 1387 CopyIMG 1390 CopyIMG 1396 CopyIMG 1399 CopyIMG 1407 CopyIMG 1408 CopyIMG 1410 CopyIMG 1411 CopyIMG 1412 CopyIMG 1414 CopyIMG 1415 CopyIMG 1416 CopyIMG 1418 CopyIMG 1420 CopyIMG 1423 Copy

IMG 1425 CopyIMG 1426 CopyIMG 1428 CopyIMG 1430 CopyIMG 1432 CopyIMG 1433 CopyIMG 1434 CopyIMG 1436 CopyIMG 1442 CopyIMG 1445 CopyIMG 1449 CopyIMG 1455 CopyIMG 1459 CopyIMG 1463 CopyIMG 1466 CopyIMG 1467 CopyIMG 1471 CopyIMG 1476 CopyIMG 1481 CopyIMG 1482 Copy

IMG 1483 CopyIMG 1484 CopyIMG 1485 CopyIMG 1487 CopyIMG 1489 CopyIMG 1490 CopyIMG 1492 CopyIMG 1493 CopyIMG 1498 CopyIMG 1500 CopyIMG 1508 CopyIMG 1510 CopyIMG 1514 CopyIMG 1516 CopyIMG 1518 CopyIMG 1523 CopyIMG 1525 CopyIMG 1531 CopyIMG 1533 CopyIMG 1535 Copy

IMG 1538 CopyIMG 1539 CopyIMG 1543 CopyIMG 1545 CopyIMG 1548 CopyIMG 1549 CopyIMG 1553 CopyIMG 1557 CopyIMG 1564 CopyIMG 1567 CopyIMG 1569 CopyIMG 1573 CopyIMG 1575 CopyIMG 1577 CopyIMG 1578 CopyIMG 1581 CopyIMG 1584 CopyIMG 1595 CopyIMG 1597 CopyIMG 1599 Copy

IMG 1521 CopyIMG 1606 CopyIMG 1608 CopyIMG 1609 CopyIMG 1616 CopyIMG 1618 CopyIMG 1621 CopyIMG 1628 CopyIMG 1634 CopyIMG 1639 CopyIMG 1642 CopyIMG 1649 CopyIMG 1655 CopyIMG 1659 CopyIMG 1661 CopyIMG 1665 CopyIMG 1673 Copy

پیروزی شهروند ساری در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته نوزدهم این رقابتها شهروند ساری توانست در دقایق پایانی نتیجه 5 بر 4 برابر اهورا بهبهان به پیروزی دست یابد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را رضا امانی ، ابوالفضل افضلی ، طاها مرتضوی و مراد ناظری (2بار) به ثمر رساندند.

در ادامه سری اول گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: مصطفی توحیدیان

 MG 0516 Copy MG 0518 Copy MG 0521 Copy MG 0523 Copy MG 0524 Copy MG 0532 Copy MG 0542 Copy MG 0543 Copy MG 0550 Copy MG 0559 Copy MG 0561 Copy MG 0562 Copy MG 0586 Copy MG 0590 Copy MG 0594 Copy MG 0599 Copy MG 0604 Copy MG 0613 Copy MG 0615 Copy MG 0623 Copy MG 0624 Copy

 MG 0628 Copy MG 0649 Copy MG 0654 Copy MG 0663 Copy MG 0665 Copy MG 0677 Copy MG 0682 Copy MG 0687 Copy MG 0690 Copy MG 0693 Copy MG 0700 Copy MG 0702 Copy MG 0710 Copy MG 0711 Copy MG 0712 Copy MG 0714 Copy MG 0716 Copy MG 0720 Copy MG 0726 Copy MG 0729 Copy

 MG 0731 Copy MG 0736 Copy MG 0738 Copy MG 0741 Copy MG 0744 Copy MG 0747 Copy MG 0749 Copy MG 0761 Copy MG 0763 Copy MG 0767 Copy MG 0788 Copy MG 0794 Copy MG 0798 Copy MG 0806 Copy MG 0825 Copy MG 0837 Copy MG 0844 Copy MG 0845 Copy MG 0846 Copy MG 0849 Copy

 MG 0851 Copy MG 0857 Copy MG 0870 Copy MG 0873 Copy MG 0876 Copy MG 0900 Copy MG 0904 Copy MG 0925 Copy MG 0928 Copy MG 0929 Copy MG 0941 Copy MG 0943 Copy MG 0949 Copy MG 0953 Copy MG 0958 Copy MG 0960 Copy MG 0961 Copy MG 0963 Copy MG 0965 Copy MG 0966 Copy

 MG 0974 Copy - Copy MG 0977 Copy - Copy MG 0979 Copy - Copy MG 0980 Copy - Copy MG 0983 Copy - Copy MG 0986 Copy - Copy MG 0992 Copy - Copy MG 0993 Copy - Copy MG 0995 Copy - Copy MG 0999 Copy - Copy MG 1000 Copy MG 1001 Copy MG 1004 Copy MG 1031 Copy MG 1035 Copy MG 1043 Copy MG 1061 Copy MG 1067 Copy MG 1092 Copy MG 1098 Copy

 MG 1103 Copy MG 1125 Copy MG 1129 Copy MG 1130 Copy MG 1131 Copy MG 1169 Copy MG 1193 Copy MG 1208 Copy MG 1221 Copy MG 1223 Copy MG 1230 Copy MG 1232 Copy MG 1244 Copy MG 1247 Copy MG 1249 Copy

شهروند ساری در خانه برابر پارسیان شهر قدس متوقف شد.

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته هجدهم این رقابتها دو تیم شهروند ساری و پارسیان شهر قدس در سالن سید رسول حسینی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این دیدار با تساوی پرگل 6 بر 6 به پایان رسید.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را رضا امانی (2بار) ، کیانوش شیرپور ، مراد ناظری و رضا امانی بثمر رساندند.

در ادامه سری سوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: مازیار نامنی

IMG 7988 CopyIMG 7989 CopyIMG 7990 CopyIMG 7994 CopyIMG 7995 CopyIMG 8000 CopyIMG 8001 CopyIMG 8003 CopyIMG 8004 CopyIMG 8006 CopyIMG 8009 CopyIMG 8010 CopyIMG 8013 CopyIMG 8017 CopyIMG 8021 CopyIMG 8024 CopyIMG 8030 CopyIMG 8034 CopyIMG 8036 CopyIMG 8039 Copy

IMG 8038 CopyIMG 8039 CopyIMG 8046 CopyIMG 8047 CopyIMG 8048 CopyIMG 8057 CopyIMG 8060 CopyIMG 8073 CopyIMG 8084 CopyIMG 8091 CopyIMG 8092 CopyIMG 8094 CopyIMG 8095 CopyIMG 8096 CopyIMG 8097 CopyIMG 8098 CopyIMG 8104 CopyIMG 8106 CopyIMG 8107 CopyIMG 8110 Copy

IMG 8117 CopyIMG 8118 CopyIMG 8126 CopyIMG 8128 CopyIMG 8129 CopyIMG 8131 CopyIMG 8132 CopyIMG 8136 CopyIMG 8138 CopyIMG 8140 CopyIMG 8158 Copy

شهروند ساری در خانه برابر پارسیان شهر قدس متوقف شد.

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته هجدهم این رقابتها دو تیم شهروند ساری و پارسیان شهر قدس در سالن سید رسول حسینی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این دیدار با تساوی پرگل 6 بر 6 به پایان رسید.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را رضا امانی (2بار) ، کیانوش شیرپور ، مراد ناظری و رضا امانی بثمر رساندند.

در ادامه سری دوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: عرفان غفوری

IMG 9318 CopyIMG 9321 CopyIMG 9324 CopyIMG 9325 CopyIMG 9329 CopyIMG 9338 CopyIMG 9339 CopyIMG 9342 CopyIMG 9347 CopyIMG 9349 CopyIMG 9351 CopyIMG 9354 CopyIMG 9355 CopyIMG 9357 CopyIMG 9364 CopyIMG 9367 CopyIMG 9368 CopyIMG 9371 CopyIMG 9373 CopyIMG 9374 Copy

IMG 9381 CopyIMG 9383 CopyIMG 9388 CopyIMG 9394 CopyIMG 9395 CopyIMG 9407 CopyIMG 9408 CopyIMG 9410 CopyIMG 9411 CopyIMG 9413 CopyIMG 9415 CopyIMG 9417 CopyIMG 9421 CopyIMG 9422 CopyIMG 9424 CopyIMG 9426 CopyIMG 9428 CopyIMG 9429 CopyIMG 9431 Copy

IMG 9448 CopyIMG 9451 CopyIMG 9452 CopyIMG 9455 CopyIMG 9459 CopyIMG 9466 CopyIMG 9471 CopyIMG 9474 CopyIMG 9478 CopyIMG 9489 CopyIMG 9497 CopyIMG 9499 CopyIMG 9503 CopyIMG 9506 CopyIMG 9522 CopyIMG 9524 Copy

شهروند ساری در خانه برابر پارسیان شهر قدس متوقف شد.

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته هجدهم این رقابتها دو تیم شهروند ساری و پارسیان شهر قدس در سالن سید رسول حسینی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این دیدار با تساوی پرگل 6 بر 6 به پایان رسید.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را رضا امانی (2بار) ، کیانوش شیرپور ، مراد ناظری و رضا امانی بثمر رساندند.

در ادامه سری اول گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: مصطفی توحیدیان

 MG 9666 Copy MG 9669 Copy MG 9677 Copy MG 9679 - Copy Copy MG 9683 Copy MG 9689 Copy MG 9692 Copy MG 9698 Copy MG 9709 Copy MG 9717 Copy MG 9722 Copy MG 9723 Copy MG 9724 Copy MG 9727 Copy MG 9730 Copy MG 9733 Copy MG 9737 Copy MG 9739 Copy MG 9741 Copy

 MG 0004 Copy MG 0006 - Copy - Copy MG 0012 Copy MG 0045 Copy MG 0052 Copy MG 0056 Copy MG 0061 Copy MG 0063 Copy MG 0064 Copy MG 0067 Copy MG 0075 Copy MG 0076 Copy MG 0083 Copy MG 0084 Copy MG 0086 Copy MG 0091 Copy MG 0094 Copy MG 0103 Copy MG 0118 Copy MG 0123 Copy

 MG 0125 Copy MG 0126 Copy MG 0130 Copy MG 0137 Copy MG 0141 Copy MG 0172 Copy MG 0178 Copy MG 0192 Copy MG 0197 Copy MG 0201 Copy MG 0202 Copy MG 0213 Copy MG 0216 Copy MG 0221 Copy MG 0222 Copy MG 0223 Copy MG 0225 Copy MG 0236 Copy MG 0238 Copy MG 0247 Copy

 MG 9663 Copy MG 9741 Copy MG 9742 Copy MG 9745 Copy MG 9748 Copy MG 9749 Copy MG 9751 Copy MG 9792 Copy MG 9803 Copy MG 9805 Copy MG 9812 Copy MG 9819 Copy MG 9835 Copy MG 9844 Copy MG 9846 Copy MG 9850 Copy MG 9874 Copy MG 9877 Copy MG 9880 Copy MG 9896 Copy MG 9898 Copy MG 9902 Copy MG 9936 Copy MG 9946 Copy MG 9982 Copy MG 9989 Copy MG 9991 Copy

 

شهروند ساری مقابل مس سونگون به تساوی دست یافت.

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر و در هفته شانزدهم این رقابتها عصر امروز شهروند ساری مقابل مس سونگون قرار گرفت که در پایان دو تیم به تساوی سه بر سه دست یافتند.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را مراد ناظری ، رضا امانی و حمیدرضا ره انجام به ثمر رساندند.

در ادامه سری دوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: مازیار نامنی

IMG 6872 CopyIMG 6876 CopyIMG 6881 CopyIMG 6884 CopyIMG 6886 CopyIMG 6888 CopyIMG 6898 CopyIMG 6901 CopyIMG 6904 CopyIMG 6907 CopyIMG 6908 CopyIMG 6911 CopyIMG 6915 CopyIMG 6920 CopyIMG 6927 CopyIMG 6928 CopyIMG 6931 CopyIMG 6932 CopyIMG 6936 CopyIMG 6939 CopyIMG 6941 CopyIMG 6951 CopyIMG 6955 CopyIMG 6957 CopyIMG 6958 CopyIMG 6960 CopyIMG 6961 CopyIMG 6962 CopyIMG 6964 Copy

IMG 6965 CopyIMG 6966 CopyIMG 6967 CopyIMG 6968 CopyIMG 6971 CopyIMG 6973 CopyIMG 6974 CopyIMG 6975 CopyIMG 6978 CopyIMG 6981 CopyIMG 6982 CopyIMG 6984 CopyIMG 6987 CopyIMG 6989 CopyIMG 6991 CopyIMG 6998 CopyIMG 7000 CopyIMG 7002 CopyIMG 7007 CopyIMG 7008 CopyIMG 7016 CopyIMG 7024 CopyIMG 7028 CopyIMG 7043 CopyIMG 7048 CopyIMG 7060 CopyIMG 7063 CopyIMG 7067 CopyIMG 7069 CopyIMG 7074 Copy

IMG 7086 CopyIMG 7089 CopyIMG 7093 CopyIMG 7095 CopyIMG 7096 CopyIMG 7101 CopyIMG 7102 CopyIMG 7104 CopyIMG 7112 CopyIMG 7117 CopyIMG 7118 CopyIMG 7119 CopyIMG 7120 CopyIMG 7123 CopyIMG 7124 CopyIMG 7129 CopyIMG 7130 CopyIMG 7131 CopyIMG 7132 CopyIMG 7134 CopyIMG 7137 CopyIMG 7140 CopyIMG 7146 CopyIMG 7157 CopyIMG 7158 CopyIMG 7161 CopyIMG 7162 CopyIMG 7163 CopyIMG 7168 CopyIMG 7173 CopyIMG 7174 Copy

 

شهروند ساری مقابل مس سونگون به تساوی دست یافت.

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر و در هفته شانزدهم این رقابتها عصر امروز شهروند ساری مقابل مس سونگون قرار گرفت که در پایان دو تیم به تساوی سه بر سه دست یافتند.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را مراد ناظری ، رضا امانی و حمیدرضا ره انجام به ثمر رساندند.

در ادامه سری اول گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاسان: مصطفی توحیدیان- امیر ساروی

IMG 9151 CopyIMG 9152 CopyIMG 9154 CopyIMG 9168 CopyIMG 9174 CopyIMG 9175 CopyIMG 9182 CopyIMG 9184 CopyIMG 9193 CopyIMG 9198 CopyIMG 9199 CopyIMG 9217 CopyIMG 9225 CopyIMG 9230 CopyIMG 9237 CopyIMG 9265 CopyIMG 9271 CopyIMG 9273 Copy

IMG 9285 CopyIMG 9291 CopyIMG 9298 CopyIMG 9303 CopyIMG 9305 CopyIMG 9325 CopyIMG 9343 CopyIMG 9347 CopyIMG 9350 CopyIMG 9353 CopyIMG 9357 CopyIMG 9361 CopyIMG 9370 CopyIMG 9371 CopyIMG 9376 CopyIMG 9383 CopyIMG 9385 CopyIMG 9386 CopyIMG 9387 Copy

IMG 9388 CopyIMG 9398 CopyIMG 9399 CopyIMG 9402 CopyIMG 9407 CopyIMG 9413 CopyIMG 9419 CopyIMG 9428 CopyIMG 9429 CopyIMG 9440 CopyIMG 9442 CopyIMG 9444 CopyIMG 9460 CopyIMG 9462 CopyIMG 9463 CopyIMG 9465 CopyIMG 9469 Copy

 IMG 9596 Copy

IMG 9471 CopyIMG 9475 CopyIMG 9477 Copy

IMG 9482 CopyIMG 9493 CopyIMG 9502 CopyIMG 9504 CopyIMG 9507 CopyIMG 9508 CopyIMG 9509 CopyIMG 9519 CopyIMG 9542 CopyIMG 9545 CopyIMG 9549 CopyIMG 9552 CopyIMG 9561 CopyIMG 9562 CopyIMG 9574 CopyIMG 9575 CopyIMG 9577 CopyIMG 9579 CopyIMG 9581 CopyIMG 9582 Copy

IMG 9583 CopyIMG 9585 CopyIMG 9589 CopyIMG 9590 CopyIMG 9591 CopyIMG 9598 CopyIMG 9601 CopyIMG 9602 CopyIMG 9604 CopyIMG 9607 CopyIMG 9611 CopyIMG 9613 CopyIMG 9615 CopyIMG 9616 CopyIMG 9623 CopyIMG 9626 CopyIMG 9628 CopyIMG 9629 CopyIMG 9632 CopyIMG 9635 CopyIMG 9640 CopyIMG 9641 CopyIMG 9646 CopyIMG 9652 CopyIMG 9655 CopyIMG 9661 CopyIMG 9666 CopyIMG 9674 CopyIMG 9695 Copy

IMG 9707 Copy - CopyIMG 9709 Copy - CopyIMG 9717 Copy - CopyIMG 9727 Copy - CopyIMG 9731 Copy - CopyIMG 9743 Copy - CopyIMG 9745 Copy - CopyIMG 9750 Copy - CopyIMG 9774 Copy - CopyIMG 9780 Copy - CopyIMG 9782 Copy - CopyIMG 9786 Copy - CopyIMG 9790 Copy - CopyIMG 9793 Copy - CopyIMG 9794 Copy - CopyIMG 9802 Copy - CopyIMG 9803 Copy - CopyIMG 9806 Copy - CopyIMG 9807 Copy - CopyIMG 9810 Copy - CopyIMG 9815 Copy - CopyIMG 9817 Copy - CopyIMG 9818 Copy - CopyIMG 9819 Copy - CopyIMG 9821 Copy - CopyIMG 9823 Copy - CopyIMG 9826 Copy - Copy

IMG 9833 CopyIMG 9834 CopyIMG 9846 CopyIMG 9861 CopyIMG 9863 CopyIMG 9872 CopyIMG 9874 CopyIMG 9879 CopyIMG 9881 CopyIMG 9883 CopyIMG 9885 CopyIMG 9887 CopyIMG 9890 CopyIMG 9894 CopyIMG 9898 CopyIMG 9902 CopyIMG 9904 CopyIMG 9906 CopyIMG 9909 CopyIMG 9911 CopyIMG 9924 CopyIMG 9925 CopyIMG 9926 CopyIMG 9930 CopyIMG 9934 CopyIMG 9938 CopyIMG 9941 CopyIMG 9950 CopyIMG 9955 CopyIMG 9957 CopyIMG 9967 CopyIMG 9971 CopyIMG 9979 CopyIMG 9997 Copy

شهروند ساری در اولین بازی نیم فصل دوم خود مغلوب فرش آرا مشهد شد.

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته چهاردهم این رقابتها عصر امروز دو تیم شهروند ساری و فرش آرا مشهد در حضور بیش از پنج هزار هوادار سالن سید رسول حسینی ساری به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان فرش آرا مشهد توانست با نتیجه 4 بر 2 شهروند ساری را شکست دهد.

در ادامه سری دوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکس: عرفان غفوری

IMG 7500 CopyIMG 7503 CopyIMG 7505 CopyIMG 7509 CopyIMG 7515 CopyIMG 7517 CopyIMG 7518 CopyIMG 7520 CopyIMG 7522 CopyIMG 7524 CopyIMG 7531 CopyIMG 7534 CopyIMG 7537 CopyIMG 7542 CopyIMG 7544 CopyIMG 7546 CopyIMG 7547 CopyIMG 7550 CopyIMG 7553 CopyIMG 7558 Copy

IMG 7560 CopyIMG 7562 CopyIMG 7564 CopyIMG 7570 CopyIMG 7572 CopyIMG 7574 CopyIMG 7575 CopyIMG 7576 CopyIMG 7582 CopyIMG 7584 CopyIMG 7587 CopyIMG 7591 CopyIMG 7593 CopyIMG 7596 CopyIMG 7597 CopyIMG 7607 CopyIMG 7610 CopyIMG 7617 CopyIMG 7625 CopyIMG 7626 Copy

IMG 7639 CopyIMG 7644 CopyIMG 7649 CopyIMG 7653 CopyIMG 7656 CopyIMG 7659 CopyIMG 7664 CopyIMG 7668 CopyIMG 7687 CopyIMG 7689 CopyIMG 7694 CopyIMG 7695 CopyIMG 7702 CopyIMG 7705 CopyIMG 7707 CopyIMG 7717 CopyIMG 7722 CopyIMG 7724 CopyIMG 7734 CopyIMG 7740 Copy

IMG 7743 CopyIMG 7748 CopyIMG 7752 CopyIMG 7763 CopyIMG 7772 CopyIMG 7774 CopyIMG 7789 CopyIMG 7793 CopyIMG 7797 CopyIMG 7805 CopyIMG 7817 CopyIMG 7828 CopyIMG 7829 CopyIMG 7836 CopyIMG 7852 CopyIMG 7855 CopyIMG 7857 CopyIMG 7859 CopyIMG 7866 CopyIMG 7875 Copy

IMG 7891 CopyIMG 7895 CopyIMG 7903 CopyIMG 7911 CopyIMG 7912 CopyIMG 7934 CopyIMG 7935 CopyIMG 7939 CopyIMG 7941 CopyIMG 7951 CopyIMG 7965 CopyIMG 7970 CopyIMG 7976 Copy

شهروند ساری در اولین بازی نیم فصل دوم خود مغلوب فرش آرا مشهد شد.

به گزارش خبر ساری ، از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در هفته چهاردهم این رقابتها عصر امروز دو تیم شهروند ساری و فرش آرا مشهد در حضور بیش از پنج هزار هوادار سالن سید رسول حسینی ساری به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان فرش آرا مشهد توانست با نتیجه 4 بر 2 شهروند ساری را شکست دهد.

در ادامه سری اول گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکس: مصطفی توحیدیان

 MG 4542 Copy MG 4543 Copy MG 4547 Copy MG 4550 Copy MG 4565 Copy MG 4571 Copy MG 4576 Copy MG 4580 Copy MG 4581 Copy MG 4583 Copy

 MG 4586 Copy MG 4592 Copy MG 4593 Copy MG 4602 Copy MG 4603 Copy MG 4606 Copy MG 4608 Copy MG 4646 Copy MG 4647 Copy MG 4661 Copy

 MG 4668 Copy MG 4672 Copy MG 4675 Copy MG 4711 Copy MG 4722 Copy MG 4728 Copy MG 4738 Copy MG 4751 Copy MG 4755 Copy MG 4759 Copy MG 4765 Copy MG 4768 Copy MG 4771 Copy MG 4780 Copy MG 4797 Copy

 MG 4803 Copy MG 4805 Copy MG 4806 Copy MG 4807 Copy MG 4811 Copy MG 4816 Copy MG 4818 Copy MG 4824 Copy MG 4837 Copy MG 4856 Copy MG 4859 Copy MG 4863 Copy MG 4883 Copy MG 4898 Copy MG 4900 Copy

 MG 4904 Copy MG 4905 Copy MG 4906 Copy MG 4907 Copy MG 4910 Copy MG 4920 Copy MG 4921 Copy MG 4936 Copy MG 4982 Copy MG 4997 Copy MG 5006 Copy MG 5008 Copy MG 5046 Copy MG 5059 Copy MG 5064 Copy

 MG 5066 Copy MG 5071 Copy MG 5072 Copy MG 5075 Copy MG 5081 Copy MG 5083 Copy MG 5087 Copy MG 5091 Copy MG 5094 Copy MG 5099 Copy MG 5102 Copy MG 5106 Copy MG 5111 Copy MG 5114 Copy MG 5117 Copy

 MG 5118 Copy MG 5133 Copy MG 5134 Copy MG 5144 Copy MG 5147 Copy MG 5154 Copy MG 5156 Copy MG 5160 Copy MG 5165 Copy MG 5170 Copy MG 5173 Copy MG 5221 Copy MG 5238 Copy MG 5239 Copy MG 5245 Copy MG 5250 Copy MG 5280 Copy MG 5281 Copy MG 5284 Copy MG 5292 Copy MG 5296 Copy

 به گزارش خبرساری روز دوم مرحله دوم مسابقات زیرگروه فوتبال ساحلی کشورظهر امروز با دربی بین دو نماینده مازندران در ساحلفرح آباد ساری همراه بود.

در این گروه تیم‌های مقاومت نوروزی چلیچه از استان چهارمحال و بختیاری، منتخب خراسان جنوبی و تیم‌های شهدا بابلسر و شهروند فرح آباد از استان مازندران به صورت دوره‌ای در مدت سه روز از چهارشنبه نهم تا جمعه یازدهم آبان ماه به دیدار هم می‌روند.

در روز دوم تیم های شهروند فرح آباد و شهدای بابلسر در یک بازی جذاب به دیدار هم رفتند که در انتها تیم شهروند فرح آباد موفق به کسب پیروزی 3 بر 1 برابر این تیم شد . تیم شهروند فرح آباد در دیدار اول خود برابر تیم مقاومت نوروزی چلیچه از استان چهارمحال و بختیاری با نتیجه ی 3 بر 2 شکست خورده بود .

در ادامه شما را به مشاهده ی عکس های این مسابقه دعوت مینماییم .

IMG 7098 CopyIMG 7099 CopyIMG 7103 CopyIMG 7104 CopyIMG 7106 CopyIMG 7107 CopyIMG 7112 CopyIMG 7115 CopyIMG 7116 CopyIMG 7119 CopyIMG 7122 CopyIMG 7123 CopyIMG 7125 CopyIMG 7129 CopyIMG 7131 CopyIMG 7134 CopyIMG 7139 CopyIMG 7142 CopyIMG 7143 CopyIMG 7145 CopyIMG 7149 CopyIMG 7154 CopyIMG 7156 CopyIMG 7160 CopyIMG 7163 CopyIMG 7172 CopyIMG 7181 CopyIMG 7183 CopyIMG 7187 CopyIMG 7198 CopyIMG 7204 CopyIMG 7205 CopyIMG 7206 CopyIMG 7218 CopyIMG 7220 CopyIMG 7229 CopyIMG 7230 CopyIMG 7233 CopyIMG 7236 CopyIMG 7248 CopyIMG 7250 CopyIMG 7257 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید