مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم مازندران در جیوبار برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، سومین مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان مازندران در سالگرد شهدای خانطومان ، امروز با حضور جمعی از خانواده های شهدا و مسئولین و گروه های جهادی سراسر استان مازندران در گلزار شهدای دستکنده کلای شهرستان سیمرغ برگزار شد.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویر این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۱۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۱۹-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۱۹-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۱۹-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۱۹-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۱۹-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۰-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۱۵ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۱-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۱۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۲-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۳-۰۳ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۳-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۳-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۳-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۴-۰۹ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۵-۰۲ ۱۸-۲۴-۱۲ Copy

ششمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، ششمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت امروز صبح همراه با تجلیل از 200 خانواده شهید با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در سالن الغدیر سپاه کربلای استان مازندران برگزار شد.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۷-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۷-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۱۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۱۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۴۴ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۳-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۴-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۴-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۵-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۵-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۸-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۰-۴9 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۰-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۱-۱۰ Copy

پیکر مرحوم حاج سیف الله رمضانپور پدر شهیدان موسی و علیرضا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان ساری تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبر ساری ، یکر مرحوم حاج سیف الله رمضان پور پدر شهیدان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس صبح امروز با حضور خانواده معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و مسئولان از مقابل حسینیه شهدا به سمت گلزار شهدای ساری تشییع و در کنار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

پیکر این اسوه ایثار و استقامت همزمان با سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) از مقابل حسینیه شهدا به سمت گلزار شهدای ساری تشییع شد.

خانواده رمضان‌پور دو شهید به نام‌های موسی و علی‌رضا تقدیم اسلام کرده که شهید موسی رمضان پور متولد سال 1344 و در عملیات قدس در سال 64 به شهادت رسید و شهید علیرضا رمضان پور متولد سال 1346 و در مهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در ادامه سری اول گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

IMG 0292 CopyIMG 0293 CopyIMG 0295 CopyIMG 0296 CopyIMG 0302 CopyIMG 0306 CopyIMG 0309 CopyIMG 0316 CopyIMG 0319 CopyIMG 0323 CopyIMG 0324 CopyIMG 0326 CopyIMG 0327 CopyIMG 0329 CopyIMG 0330 CopyIMG 1646 CopyIMG 1650 CopyIMG 1656 CopyIMG 1663 CopyIMG 1664 CopyIMG 1666 Copy

IMG 1667 CopyIMG 1669 CopyIMG 1674 CopyIMG 1677 CopyIMG 1679 CopyIMG 1681 CopyIMG 1691 CopyIMG 1693 CopyIMG 1700 CopyIMG 1702 CopyIMG 1703 CopyIMG 1708 CopyIMG 1712 CopyIMG 1715 CopyIMG 1716 CopyIMG 1719 CopyIMG 1720 CopyIMG 1732 CopyIMG 1734 CopyIMG 1735 CopyIMG 1746 Copy

 سالگرد شهادت سردارسرلشکر شهید محمد حسن طوسی قائم مقام لشکر ۲۵ کربلا مازندران برگزار شد .

به گزارش خبرساری یادواره سرداران و ۴۳۲ شهید شهرستان نکا و شهدای مدافع حرم با محوریت سردار سرلشکر شهید محمدحسن طوسی در مصلی شهرستان نکا برگزار  شد .

یادواره شهدای شهرستان نکا با سخنرانی سردارسرتیپ مرتضی قربانی- مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح ، ومداحی حاج رضا نبوی وشعرخوانی صابرخراسانی برگزار شد.

گفتنی است از خانواده طوسی ، دو برادر دیگر ( شهیدان محمد حسین طوسی و محمد ابراهیم ) نیز به خیل شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی پیوستند . / خزرنما

 aa-1aa-2aa-3aaaaphoto 2018-04-08 22-04-59bphoto 2018-04-08 22-03-56-2photo 2018-04-08 22-03-59photo 2018-04-08 22-04-01photo 2018-04-08 22-04-05photo 2018-04-08 22-04-07photo 2018-04-08 22-04-08photo 2018-04-08 22-04-13photo 2018-04-08 22-04-15photo 2018-04-08 22-04-19photo 2018-04-08 22-04-22photo 2018-04-08 22-04-24-3photo 2018-04-08 22-04-24photo 2018-04-08 22-04-29photo 2018-04-08 22-04-32photo 2018-04-08 22-04-34photo 2018-04-08 22-04-39photo 2018-04-08 22-04-56photo 2018-04-08 22-04-58

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید