مراسم احیای شب و بیست سوم ماه رمضان در حسینیه عاشقان شهرستان ساری برگزار گردید.

به گزارش خبر ساری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان با حضور مردم شهرستان در حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری برگزار گردید.

در ادامه گزارش تصویری این مرسام را مشاهده مینمایید:

عکاس: احمد قربانی

IMG 2347 HDTV 1080IMG 2375 HDTV 1080IMG 2408 HDTV 1080IMG 2429 HDTV 1080IMG 2431 HDTV 1080IMG 2460 HDTV 1080IMG 2507 HDTV 1080IMG 2514 HDTV 1080IMG 2534 HDTV 1080

IMG 2342 HDTV 1080IMG 2560 HDTV 1080IMG 2575 HDTV 1080IMG 2579 HDTV 1080IMG 2584 HDTV 1080IMG 2586 HDTV 1080IMG 2590 HDTV 1080IMG 2591 HDTV 1080IMG 2599 HDTV 1080IMG 2603 HDTV 1080

IMG 2550 HDTV 1080

IMG 2614 HDTV 1080IMG 2621 HDTV 1080IMG 2624 HDTV 1080IMG 2637 HDTV 1080IMG 24711 HDTV 1080IMG 25881 HDTV 1080

IMG 2610 HDTV 1080

مراسم احیای شب و بیست یکم ماه رمضان در حسینیه عاشقان شهرستان ساری برگزار گردید.

به گزارش خبر ساری مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان با حضور مردم شهرستان در حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری برگزار گردید.

 

در ادامه گزارش تصویری این مرسام را مشاهده مینمایید:

عکاس: احمد قربانی

IMG 1916 HDTV 1080IMG 1939 HDTV 1080IMG 1944 HDTV 1080IMG 1947 HDTV 1080IMG 1973 HDTV 1080IMG 1998 HDTV 1080IMG 2005 HDTV 1080IMG 2010 HDTV 1080IMG 2057 HDTV 1080IMG 2064 HDTV 1080

IMG 2066 HDTV 1080IMG 2069 HDTV 1080IMG 2090 HDTV 1080IMG 2092 HDTV 1080IMG 2112 HDTV 1080IMG 2114 HDTV 1080IMG 2120 HDTV 1080IMG 2126 HDTV 1080IMG 2130 HDTV 1080IMG 2132 HDTV 1080

IMG 2135 HDTV 1080IMG 2148 HDTV 1080IMG 2156 HDTV 1080IMG 2174 HDTV 1080IMG 2175 HDTV 1080IMG 2181 HDTV 1080IMG 2185 HDTV 1080

مراسم عزاداری شب بیست و یکم ماه میارک رمضان در حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری برگزار گر.

به گزارش خبر ساری مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان دیشب با حضور مردم  در تکایا و هیئت های شهرستان ساری برگزار گردید و حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری نیز مانند هرسال میزبان جمع کثیری از مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت بود.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: احمد قربانی

IMG 7198 900x600 HDTV 720

IMG 7249 900x600 HDTV 720IMG 7257 900x600 HDTV 720IMG 7260 900x600 HDTV 720IMG 7261 900x600 HDTV 720IMG 7266 900x600 HDTV 720IMG 7270 900x600 HDTV 720IMG 7273 900x600 HDTV 720IMG 7289 900x600 HDTV 720IMG 7293 900x600 HDTV 720

IMG 7303 900x600 HDTV 720IMG 7307 900x600 HDTV 720IMG 7322 900x600 HDTV 720IMG 7330 900x600 HDTV 720IMG 7336 900x600 HDTV 720IMG 7347 900x600 HDTV 720IMG 7369 900x600 HDTV 720IMG 7373 900x600 HDTV 720IMG 7394 900x600 HDTV 720IMG 7409 900x600 HDTV 720

IMG 7410 900x600 HDTV 720IMG 7422 900x600 HDTV 720IMG 7423 900x600 HDTV 720IMG 7435 900x600 HDTV 720IMG 7438 900x600 HDTV 720IMG 7469 900x600 HDTV 720IMG 7472 900x600 HDTV 720IMG 7476 900x600 HDTV 720IMG 7479 900x600 HDTV 720IMG 7480 900x600 HDTV 720

IMG 7485 900x600 HDTV 720IMG 7495 900x600 HDTV 720IMG 7505 900x600 HDTV 720IMG 7509 900x600 HDTV 720IMG 7516 900x600 HDTV 720IMG 7517 900x600 HDTV 720IMG 7520 900x600 HDTV 720IMG 7522 900x600 HDTV 720IMG 7525 900x600 HDTV 720IMG 7548 900x600 HDTV 720

IMG 7556 900x600 HDTV 720IMG 7579 900x600 HDTV 720

مراسم عزاداری شب نوزدهم ماه میارک رمضان در حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری برگزار گردید.

به گزارش خبر ساری مراسم احیای شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان دیشب با حضور مردم  در تکایا و هیئت های شهرستان ساری برگزار گردید و حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری نیز مانند هرسال میزبان جمع کثیری از مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت بود.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: احمد قربانی

IMG 6930 900x600 HDTV 720IMG 6934 900x600 HDTV 720IMG 6956 900x600 HDTV 720IMG 6957 900x600 HDTV 720IMG 6962 900x600 HDTV 720IMG 6964 900x600 HDTV 720IMG 6984 900x600 HDTV 720IMG 6985 900x600 HDTV 720IMG 7002 900x600 HDTV 720IMG 7009 900x600 HDTV 720IMG 7012 900x600 HDTV 720IMG 7013 900x600 HDTV 720

IMG 7028 900x600 HDTV 720IMG 7033 900x600 HDTV 720IMG 7048 900x600 HDTV 720IMG 7055 900x600 HDTV 720IMG 7059 900x600 HDTV 720IMG 7067 900x600 HDTV 720IMG 7072 900x600 HDTV 720IMG 7076 900x600 HDTV 720IMG 7083 900x600 HDTV 720IMG 7093 900x600 HDTV 720

IMG 7107 900x600 HDTV 720IMG 7114 900x600 HDTV 720IMG 7118 900x600 HDTV 720IMG 7128 900x600 HDTV 720IMG 7129 900x600 HDTV 720IMG 7131 900x600 HDTV 720IMG 7141 900x600 HDTV 720IMG 7144 900x600 HDTV 720IMG 7148 900x600 HDTV 720IMG 7150 900x600 HDTV 720

IMG 7158 900x600 HDTV 720IMG 7162 900x600 HDTV 720IMG 7165 900x600 HDTV 720IMG 7167 900x600 HDTV 720IMG 7169 900x600 HDTV 720IMG 7176 900x600 HDTV 720

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید