شهروند ساری در دیداری خانگی سن ایچ ساوه را شکست داد.

به گزارش خبر ساری از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در آخرین بازی از نیم فصل اول این رقابتها عصر امروز دو تیم شهروند ساری و سن ایچ ساوه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شهروند ساری توانست با نتیحه3 بر 2 سن ایچ ساوه را شکست دهد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را حمیدرضا ره انجام (2بار)  و امیرحسین اسماعیلی بثمر رساندند.

در ادامه سری دوم گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: مازیار نامنی

IMG 6218 1024x768IMG 6219 1024x768

IMG 6154 1024x768IMG 6155 1024x768IMG 6161 1024x768IMG 6167 1024x768IMG 6170 1024x768IMG 6171 1024x768IMG 6172 1024x768IMG 6174 1024x768

IMG 6176 1024x768IMG 6179 1024x768IMG 6184 1024x768IMG 6186 1024x768IMG 6188 1024x768IMG 6191 1024x768IMG 6192 1024x768IMG 6193 1024x768IMG 6196 1024x768IMG 6199 1024x768

IMG 6201 1024x768IMG 6203 1024x768IMG 6206 1024x768IMG 6210 1024x768IMG 6225 1024x768IMG 6226 1024x768IMG 6229 1024x768IMG 6230 1024x768

IMG 6231 1024x768IMG 6232 1024x768IMG 6239 1024x768IMG 6242 1024x768IMG 6244 1024x768IMG 6246 1024x768IMG 6247 1024x768IMG 6249 1024x768IMG 6250 1024x768IMG 6270 1024x768

IMG 6275 1024x768IMG 6278 1024x768IMG 6279 1024x768IMG 6284 1024x768IMG 6285 1024x768IMG 6296 1024x768IMG 6297 1024x768IMG 6299 1024x768IMG 6300 1024x768IMG 6301 1024x768

IMG 6304 1024x768IMG 6310 1024x768IMG 6311 1024x768IMG 6325 1024x768IMG 6329 1024x768IMG 6330 1024x768IMG 6334 1024x768IMG 6335 1024x768IMG 6343 1024x768IMG 6344 1024x768

IMG 6355 1024x768IMG 6356 1024x768IMG 6357 1024x768IMG 6372 1024x768IMG 6376 1024x768IMG 6401 1024x768IMG 6403 1024x768IMG 6407 1024x768IMG 6410 1024x768IMG 6411 1024x768

IMG 6415 1024x768IMG 6419 1024x768IMG 6424 1024x768IMG 6432 1024x768IMG 6434 1024x768IMG 6439 1024x768IMG 6441 1024x768IMG 6442 1024x768IMG 6443 1024x768IMG 6450 1024x768

IMG 6455 1024x768IMG 6456 1024x768IMG 6457 1024x768IMG 6459 1024x768IMG 6460 1024x768IMG 6463 1024x768IMG 6478 1024x768IMG 6497 1024x768IMG 6509 1024x768IMG 6511 1024x768IMG 6521 1024x768

شهروند ساری در دیداری خانگی سن ایچ ساوه را شکست داد.

به گزارش خبر ساری از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور و در آخرین بازی از نیم فصل اول این رقابتها عصر امروز دو تیم شهروند ساری و سن ایچ ساوه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شهروند ساری توانست با نتیحه3 بر 2 سن ایچ ساوه را شکست دهد.

گلهای شهروند ساری در این دیدار را حمیدرضا ره انجام (2بار)  و امیرحسین اسماعیلی بثمر رساندند.

در ادامه سری اول گزارش تصویری این دیدار را مشاهده مینمایید:

عکاس: امیر ساروی

 MG 9730 1024x768 MG 9737 1024x768 MG 9745 1024x768 MG 9754 1024x768 MG 9784 1024x768 MG 9792 1024x768 MG 9820 1024x768 MG 9824 1024x768 MG 9845 1024x768 MG 9858 1024x768

 MG 9778 1024x768 MG 9863 1024x768 MG 9869 1024x768 MG 9877 1024x768

 MG 0222 1024x768 MG 0223 1024x768 MG 0229 1024x768 MG 0239 1024x768 MG 0252 1024x768 MG 0288 1024x768 MG 0308 1024x768 MG 0325 1024x768 MG 0333 1024x768 MG 9888 1024x768 MG 9889 1024x768 MG 9895 1024x768 MG 9897 1024x768 MG 9903 1024x768 MG 9929 1024x768

 MG 9936 1024x768 MG 9950 1024x768 MG 9954 1024x768 MG 9961 1024x768 MG 9963 1024x768 MG 9969 1024x768 MG 9975 1024x768 MG 9980 1024x768 MG 9994 1024x768 MG 9996 1024x768 MG 9998 1024x768

 MG 0338 1024x768 MG 0370 1024x768 MG 0371 1024x768 MG 0378 1024x768 MG 0382 1024x768 MG 0383 1024x768 MG 0389 1024x768 MG 0422 1024x768 MG 0451 1024x768 MG 0454 1024x768

 MG 0003 1024x768 MG 0008 1024x768 MG 0009 1024x768 MG 0014 1024x768 MG 0023 1024x768 MG 0035 1024x768 MG 0042 1024x768 MG 0052 1024x768

 MG 0457 1024x768 MG 0476 1024x768 MG 0482 1024x768 MG 0490 1024x768 MG 0501 1024x768 MG 0504 1024x768 MG 0530 1024x768 MG 0542 1024x768 MG 0552 1024x768

 MG 0055 1024x768

 MG 0063 1024x768 MG 0073 1024x768 MG 0074 1024x768 MG 0082 1024x768 MG 0101 1024x768 MG 0104 1024x768 MG 0106 1024x768 MG 0108 1024x768 MG 0119 1024x768

 MG 0554 1024x768 MG 0564 1024x768 MG 0589 1024x768 MG 0598 1024x768

 MG 0157 1024x768 MG 0164 1024x768 MG 0167 1024x768 MG 0181 1024x768 MG 0186 1024x768 MG 0190 1024x768 MG 0191 1024x768 MG 0194 1024x768 MG 0195 1024x768 MG 0196 1024x768

 MG 0604 1024x768 MG 0621 1024x768 MG 0635 1024x768 MG 0643 1024x768 MG 0657 1024x768 MG 0674 1024x768 MG 0700 1024x768 MG 0721 1024x768

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید