دبیر شورای اطلاع رسانی مازندران از تغییر یک ماهه ساعت کاری ادارات مازندران خبر داد.

به گزارش خبر ساری،احمد مظفری گفت: به دلیل افزایش دما و رطوبت و شرجی بودن هوا و استفاده بهینه از انرژی برق ساعت کاری کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی مازندران در ماه مرداد یک ساعت زودتر آغاز خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی استانداری مازندران گفت: با توجه به اعلام هواشناسی و افزایش و تداوم گرمای هوا در ماه مرداد با مجوز استاندار مازندران ساعت کار دستگاههای اجرایی استان، سازمان ها، نهادها، بانکها، دانشگاهها، فرمانداری ها و شهرداری های مازندران از تاریخ اول مرداد۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷ یک ساعت زودتر از روزهای عادی آغاز خواهد شد.

مظفری بار دیگر از همه مدیران و مردم عزیز مازندران خواست تا در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و در پیک مصرف نیز موارد مطرح شده از سوی کارشناسان حوزه برق را مورد توجه قرار دهند.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید