دزد سابقه دار یک هفته پس از آزادی از زندان، دوباره به دلیل سرقت های سریالی دستگیر شد و به زندان بازگشت.

به گزارش خبرساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، سرهنگ زيدالله کاظمی فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت : ماموران انتظامی کلانتری 14 اين فرماندهی حين گشت زنی در کمربندی شرقی به يک دستگاه خودرو وانت نيسان که در کنار خيابان پارک بود، مظنون شدند.

وی افزود: راننده خودور که به محض مشاهده ماموران پليس اقدام به فرار کرده بود، با عکس العمل سريع ماموران و اخطار ايست پس از دقايقی تعقيب و گريز سرانجام با تيراندازی ماموران به چرخ خودرو متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: متهم به نام عارف– ش پس از دستگيری در تحقيقات و بازجويی های فنی پليس، به چندين فقره سرقت اقرار کرد.

سرهنگ زيدالله کاظمی افزود : برابر بررسی های به عمل آمده متهم چند روز قبل از زندان آزاد شده بود، که با ارتکاب به جرم و دستور قضائی دوباره به زندان بازگشت.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید