مسابقه بزرگ رالی خانوادگی بمناسبت هفته نیروی انتظامی در ساری برگزار گردید.

به گزارش خبرساری ، مسابقه بزرگ رالی خانوادگی ( پلیس مقتدر-امین مردم) صبح پنجشنبه به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی و به همت پلیس راهنمایی و رانندگی استان مازندران در ساری برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این مسابقه خانوادگی را مشاهده میفرمایید:

عکاسان: هدا کاشی پور - سید حسین حسینی

IMG 2670 1024x768IMG 2677 1024x768IMG 2692 1024x768IMG 2694 1024x768IMG 2695 1024x768IMG 2701 1024x768IMG 2703 1024x768IMG 2735 1024x768IMG 2744 1024x768IMG 2758 1024x768

IMG 2762 1024x768IMG 2787 1024x768IMG 2808 1024x768IMG 2834 1024x768IMG 2836 1024x768IMG 2846 1024x768IMG 2862 1024x768IMG 2864 1024x768IMG 2924 1024x768IMG 2927 1024x768

IMG 2961 1024x768IMG 3002 1024x768IMG 3005 1024x768IMG 3019 1024x768IMG 9610 1024x768IMG 9618 1024x768IMG 9625 1024x768IMG 9630 1024x768IMG 9649 1024x768IMG 9666 1024x768

IMG 9687 1024x768IMG 9764 1024x768IMG 9769 1024x768IMG 9774 1024x768IMG 9783 1024x768IMG 9789 1024x768IMG 9797 1024x768IMG 9799 1024x768IMG 9804 1024x768IMG 9808 1024x768

IMG 9809 1024x768IMG 9810 1024x768IMG 9816 1024x768IMG 9819 1024x768IMG 9824 1024x768IMG 9825 1024x768IMG 9827 1024x768IMG 9828 1024x768IMG 9841 1024x768IMG 9844 1024x768

IMG 9845 1024x768IMG 9847 1024x768IMG 9858 1024x768IMG 9861 1024x768IMG 9873 1024x768IMG 9877 1024x768IMG 9881 1024x768

همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک مازندران در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، به بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی همایش همیاران پلیس و فرهنک یاران ترافیک مازندران به همت راهنمایی و رانندگی استان مازندران در سالن سلمان هراتی شهرستان ساری برگزار گردید.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

 MG 2108 2 1024x768 MG 2133 2 1024x768 MG 2147 2 1024x768 MG 2174 2 1024x768 MG 2180 2 1024x768 MG 2194 2 1024x768 MG 2206 2 1024x768 MG 2237 2 1024x768 MG 2246 2 1024x768 MG 2270 2 1024x768

IMG 2355 2 1024x768IMG 2359 2 1024x768IMG 2367 2 1024x768IMG 2370 2 1024x768IMG 2372 2 1024x768IMG 2373 2 1024x768IMG 2379 2 1024x768IMG 2388 2 1024x768IMG 2390 2 1024x768IMG 2394 2 1024x768

IMG 2404 2 1024x768IMG 2405 2 1024x768IMG 2412 2 1024x768IMG 2415 2 1024x768IMG 2417 2 1024x768IMG 2421 2 1024x768IMG 2439 2 1024x768IMG 2449 2 1024x768IMG 2455 2 1024x768IMG 2461 2 1024x768

 

 

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید