یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری بیش از 100 هکتار از زمین های ملی را 9 ماه امسال از متصرفان خلع ید کرد.

به گزارش خبر ساری و به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری اعلام کرد 38 هکتار از زمین های ملی، 64 / 40 هکتار تخلف و تجاوز از طریق اجرای احکام قضایی و 23 / 27 هکتار زمین توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری از متصرفان خلع ید شد.

بر اساس این گزارش در بخش کشفیات 472 کیلوگرم چوب آلات و هیزم و 3050 کیلوگرم زغال از متخلفان کشف و ضبط شد.

در بخش اقدامات 1318 پرونده تشکیل شد که از این تعداد 207 پرونده مربوط به کشفیات و 57 نفر بدرقه متهم به کوپ بوده است.

79 وسیله نقلیه و تجهیزات 9 ماهه امسال در مازندران توقیف و 828 اخبار و گزارش دریافت شد.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید