جشنواره ملی مرکبات و اقوام عشایر در مازندران برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، در این جشنواره نمایندگانی از 15 استان کشور حضور دارند که صنایع دستی و سوغات استان های خود را به تعداد یکصد غرفه در کنار غرفه های مرکبات به نمایش گذاشته اند.
این جشنواره های ملی با همکاری مشترک اداره امور عشایری، میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی مازندران و فرمانداری و شرکت تعاونی باغداران قائمشهر برپا شده است.
مدیر امور عشایری مازندران هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد همدلی و وحدت اقوام و آشنایی با فرهنگ ها اعلام کرد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

IMG 7691 CopyIMG 7695 CopyIMG 7697 CopyIMG 7699 CopyIMG 7701 CopyIMG 7704 CopyIMG 7706 CopyIMG 7708 CopyIMG 7713 CopyIMG 7716 CopyIMG 7717 CopyIMG 7721 CopyIMG 7724 CopyIMG 7728 CopyIMG 7729 CopyIMG 7730 CopyIMG 7731 CopyIMG 7732 CopyIMG 7733 CopyIMG 7736 Copy

IMG 7737 CopyIMG 7738 CopyIMG 7740 CopyIMG 7744 CopyIMG 7749 CopyIMG 7755 CopyIMG 7757 CopyIMG 7758 CopyIMG 7761 CopyIMG 7763 CopyIMG 7765 CopyIMG 7770 CopyIMG 7771 CopyIMG 7774 CopyIMG 7776 CopyIMG 7777 CopyIMG 7779 CopyIMG 7785 CopyIMG 7790 CopyIMG 7793 Copy

IMG 7795 CopyIMG 7798 CopyIMG 7807 CopyIMG 7811 CopyIMG 7813 CopyIMG 7818 CopyIMG 7831 CopyIMG 7832 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید