مراسم تشییع پیکر جانباز سرافراز شهید حسین آملی در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، مراسم تشییع پیکر پاک جانباز سرافراز شهید حاج حسین آملی صبح روز شنبه با حضور با شکوه مردم و مسئولین از امامزاده یحیی ساری بسمت گلزار شهدای آرامگاه ملامجدالدین برگزار شد.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۲-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۲-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۳۰ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۲-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۲-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۱۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۵۰ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۳-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۴-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۱۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۴-۲۰ ۱۲-۳۵-۱۵ Copy

نخستین سالگرد شهادت جانباز سرفراز حاج سید مصطفی علمدار در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، نخستین سالگرد شهادتت جانباز سرفراز دفاع مقدس حاج سید مصطفی علمدار امشب با حضور مردم و مسئولین در حسینیه شهدای شهرستان ساری برگزارشد.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: مصطفی توحیدیان

 MG 7427 Copy MG 7428 Copy MG 7429 Copy MG 7432 Copy MG 7435 Copy MG 7436 Copy MG 7438 Copy MG 7440 Copy MG 7442 Copy MG 7445 Copy MG 7446 Copy MG 7448 Copy MG 7450 Copy MG 7457 Copy MG 7459 Copy MG 7465 Copy MG 7466 Copy MG 7475 Copy MG 7480 Copy MG 7481 Copy MG 7484 Copy

 MG 7486 Copy MG 7490 Copy MG 7494 Copy MG 7498 Copy MG 7502 Copy MG 7505 Copy MG 7507 Copy MG 7508 Copy MG 7516 Copy MG 7519 Copy MG 7521 Copy MG 7524 Copy MG 7530 Copy MG 7534 Copy MG 7535 Copy MG 7537 Copy MG 7540 Copy MG 7544 Copy MG 7547 Copy MG 7550 Copy MG 7551 Copy MG 7558 Copy

 MG 7560 Copy MG 7572 Copy MG 7575 Copy MG 7588 Copy MG 7592 Copy MG 7596 Copy MG 7597 Copy MG 7602 Copy MG 7605 Copy MG 7615 Copy MG 7618 Copy MG 7622 Copy MG 7628 Copy MG 7630 Copy MG 7635 Copy MG 7649 Copy MG 7651 Copy MG 7655 Copy MG 7668 Copy MG 7669 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید