به گزارش خبرساری؛هر ساله با فرارسیدن ماه محرم شاهد تغییر چهره اکثر شهر ها هستیم که در این میان شهر ساری نیز از این قائله مستثنی نبوده وشهرداری ساری با تغییر نماد های شهر فضای محرم را در سطح شهر طنین انداز می نماید.در ادامه تصاویری از تغییر چهره شهر به مناسبت ماه محرم را مشاهده می نمایید:

 

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید