کلیه فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی در روز های دوشنبه و سه شنبه لغو گردید.

به گزارش خبر ساری ، کلیه فعالیتها و امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور بدلیل رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی در روزهای دوشنبه و سه شنبه لغو و تعطیل اعلام گردید.

متن نامه به شرح تصویر زیر است :

 

لازم به ذکر است که علاوه بر دانشگاه آزاد که در روزهای دوشنبه و سه شنبه تعطیل اشت کلیه ادارات و نهاد در روز سه شنبه تعطیل عمومی می باشند .

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید