به گزارش خبرساری بمناسبت هفته ملی کودک و انتقال پیامهای پیمان نامه حقوق کودک ، برنامه ای در این خصوص در چهار راه ابن شهرآشوب شهرستان ساری با حضور مدیریت بهزیستی شهرستان ساری ، جمعی از مسئولین بهزیستی و مهدهای کودک این شهرستان امروز برگزار گردید.LostFile JPG 2669760 CopyLostFile JPG 2685312 CopyLostFile JPG 2709760 CopyLostFile JPG 2744960 CopyLostFile JPG 2805248 CopyLostFile JPG 2860608 CopyLostFile JPG 2912512 CopyLostFile JPG 2936064 CopyLostFile JPG 3009472 CopyLostFile JPG 3158080 CopyLostFile JPG 3200640 CopyLostFile JPG 3293632 CopyLostFile JPG 3324480 CopyLostFile JPG 3354688 CopyLostFile JPG 3409472 CopyLostFile JPG 3422976 Copy

به گزارش خبرساری دومین شب از جشن بزرگ به زیستن به مناسبت هفته بهزیستی که به مدت دو روز در بوستان ولایت ساری انجام شد با حضور جناب آقای دکتر سعید نجاریان عضو محترم شورای شهر ساری و دکتر سعید آرام مدیرکل بهزیستی استان ، معاونین و شرکت پرشور جامعه هدف بهزیستی برگزار شد .

IMG 0737 CopyIMG 0752 CopyIMG 0755 CopyIMG 0760 CopyIMG 0762 CopyIMG 0776 CopyIMG 0785 CopyIMG 0794 CopyIMG 0796 CopyIMG 0799 CopyIMG 0801 CopyIMG 0806 CopyIMG 0810 CopyIMG 0817 CopyIMG 0827 CopyIMG 0829 CopyIMG 0833 CopyIMG 0835 CopyIMG 0845 CopyIMG 0850 CopyIMG 0855 CopyIMG 0860 CopyIMG 0861 CopyIMG 0872 CopyIMG 0875 CopyIMG 0883 CopyIMG 0889 CopyIMG 0899 CopyIMG 0902 CopyIMG 0906 CopyIMG 0918 CopyIMG 0919 CopyIMG 0925 CopyIMG 0929 CopyIMG 0932 CopyIMG 0942 CopyIMG 0945 CopyIMG 0957 CopyIMG 0962 CopyIMG 0965 CopyIMG 0968 CopyIMG 0977 CopyIMG 0985 CopyIMG 0988 CopyIMG 0995 CopyIMG 1003 CopyIMG 1011 CopyIMG 1017 Copy

صبح امروز همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در محله ی نوبنیاد ساری برگزار شد .

به گزارش خبرساری صبح امروز اهالی منطقه ی نوبنیاد ساری در همایش پیاده روی و همچنین جشنی بزرگ شرکت کردند .

این جشن با حضور پرشور مردم منطقه ی نوبنیاد و مسئولین شهرستانی و استانی و با هنرنمایی شومن محبوب قارنعلی و خواننده ی محبوب مازندرانی ابی ابراهیمی به همت انجمن مردم نهاد روزنه زندگی ، با حمایت استانداری _ امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران ، اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران ، اداره کل بهزیستی استان مازندران برگزار گردید

IMG 9239 CopyIMG 9245 CopyIMG 9254 CopyIMG 9260 CopyIMG 9282 CopyIMG 9297 CopyIMG 9306 CopyIMG 9308 CopyIMG 9315 CopyIMG 9317 CopyIMG 9321 CopyIMG 9331 CopyIMG 9337 CopyIMG 9338 CopyIMG 9342 CopyIMG 9349 CopyIMG 9360 CopyIMG 9385 CopyIMG 9395 CopyIMG 9401 CopyIMG 9411 CopyIMG 9416 CopyIMG 9423 CopyIMG 9425 CopyIMG 9427 CopyIMG 9436 CopyIMG 9455 CopyIMG 9461 CopyIMG 9472 CopyIMG 9501 CopyIMG 9509 CopyIMG 9528 CopyIMG 9531 CopyIMG 9540 CopyIMG 9551 CopyIMG 9562 CopyIMG 9570 CopyIMG 9573 CopyIMG 9577 CopyIMG 9583 CopyIMG 9588 CopyIMG 9593 CopyIMG 9596 Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید