رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که نزدیکی آراء داوطلبان نظام پزشکی در این استان، اعلام نتایج انتخابات را حداکثر تا 48 ساعت آینده به تاخیر انداخته است .

به گزارش خبر ساری،دکتر قاسم جان بابایی افزود :برخی داوطلبان به دلیل نزدیکی آرایشان ، نسبت به نتایج اولیه اعتراض داشتند که برای جلوگیری از ابهام، کار بازشماری آراء در دستور کار قرار گرفته است.
هفتمین انتخابات نظام پزشکی مازندران همزمان با سراسر کشور جمعه 30 تیر ماه با شرکت سه هزار نفر از 6 هزار عضو این سازمان برگزار شد.
** افزایش 50 درصدی مشارکت 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که میزان مشارکت پزشکان در هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در این استان در مقایسه دوره قبلی50 درصد بیشتر شد.
جان بابایی دلیل این افزایش را تاثیر گذاری سازمان نظام پزشکی و رشد اعتماد عمومی نسبت به این تشکل غیر دولتی دانست.
** تغییر 70 درصدی ترکیب هیات مدیره نظام پزشکی مازندران 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که براساس نتیجه اولیه انتخابات نظام پزشکی این استان حدود 70 درصد از اعضای هیات مدیره سابق حایز اکثریت آراء نشدند.
جان بابایی افزود : از 17 عضو هیات مدیره دوره قبل نظام پزشکی مازندران چهار نفر در هفتمین دوره حایز اکثریت آراء و 13 عضو جدید پذیرفته شدند.
به گفته وی بیشتر تغییر هیات مدیره مربوط به پزشکان بوده که از 10 عضو پزشک سازمان نظام پزشکی مازندران 2 نفر در این دوره حایز اکثریت آراء شده و بار دیگر انتخاب شدند.
** نقص فنی علت لغو انتخابات الکترونیکی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نقص فنی و فراهم نبودن زیرساخت ها را دلیل اصلی لغو برگزاری انتخابات الکترونیکی نظام پزشکی این استان اعلام کرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا انتخابات نظام پزشکی در دوره آینده به صورت الکترونیکی برگزار شود.
براساس آمار حدود 10 هزار نفر در مازندران اعم از پزشک عمومی ، داروساز و دیگر رشته های علوم پزشکی فعالیت دارند که حدود 6 هزار نفرشان عضو سازمان نظام پزشکی هستند./ایرنا

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید