به گزارش خبرساري طبق سنوات گذشته عزاداران حسيني در آخرين شب از ماه محرم و صفر و مصادف با شب شهادت امام رضا (ع) در امام زاده يحيي ساري به عزاداري پرداختند .

IMG 8335 CopyIMG 8338 CopyIMG 8344 CopyIMG 8348 CopyIMG 8350 CopyIMG 8351 CopyIMG 8355 CopyIMG 8358 CopyIMG 8360 CopyIMG 8364 CopyIMG 8370 CopyIMG 8375 CopyIMG 8383 CopyIMG 8388 CopyIMG 8389 CopyIMG 8390 CopyIMG 8392 CopyIMG 8394 CopyIMG 8396 CopyIMG 8400 CopyIMG 8409 CopyIMG 8417 CopyIMG 8420 CopyIMG 8424 CopyIMG 8432 CopyIMG 8435 CopyIMG 8437 CopyIMG 8442 CopyIMG 8451 CopyIMG 8462 CopyIMG 8464 CopyIMG 8466 CopyIMG 8469 CopyIMG 8480 CopyIMG 8483 CopyIMG 8498 CopyIMG 8503 CopyIMG 8505 CopyIMG 8510 CopyIMG 8511 CopyIMG 8518 CopyIMG 8527 CopyIMG 8529 CopyIMG 8538 CopyIMG 8546 CopyIMG 8555 Copy

مراسم دست روی شب هشتم محرم در ساری برگزار گردید.

به گزارش خبرساری ، مراسم دسته روی شب هشتم محرم طبق سنوات گذشته دوشنبه شب در ساری برگزار گردیده و اهالی خیابان فرهنگ ساری همراه با دسته جات عزاداری به صحن امامزاده یحیی ساری آمدند.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: مصطفی توحیدیان

 MG 4865 MG 4870 MG 4873 MG 4880 MG 4898 MG 4912 MG 4914 MG 4921 MG 4924 MG 4926 MG 4928 MG 4930 MG 4936 MG 4938 MG 4942 MG 4943 MG 4947 MG 4948 MG 4950 MG 4958 MG 4960 MG 4963 MG 4976 MG 4980 MG 4983 MG 4984 MG 4985 MG 4992 MG 5006 MG 5009 MG 5013 MG 5017 MG 5019 MG 5022 MG 5024 MG 5026 MG 5029 MG 5031 MG 5037 MG 5045 MG 5046 MG 5047 MG 5057 MG 5060 MG 5064 MG 5065 MG 5068 MG 5070 MG 5074 MG 5078 MG 5082 MG 5095 MG 5098 MG 5103 MG 5114 MG 5127 MG 5128 MG 5142 MG 5143 MG 5147 MG 5158 MG 5161 MG 5162 MG 5169 MG 5182 MG 5196 MG 5204 MG 5207 MG 5212 MG 5232 MG 5240 MG 5246 MG 5254 MG 5264 MG 5273 MG 5276 MG 5281 MG 5282 MG 5289 MG 5297 MG 5299 MG 5305 MG 5319 MG 5327 MG 5332 MG 5343 MG 5345 MG 5354 MG 5358 MG 5359 MG 5364 MG 5392 MG 5400 MG 5402 MG 5411 MG 5427 MG 5437 MG 5445 MG 5447 MG 5474 MG 5475 MG 5478 MG 5480 MG 5492 MG 5525 MG 5526 MG 5532 MG 5536 MG 5537 MG 5557 MG 5572 MG 5593 MG 5605 MG 5614 MG 5617 MG 5619 MG 5622 MG 5632 MG 5652 MG 5657 MG 5671 MG 5693 MG 5701 MG 5705 MG 5739 MG 5741 MG 5774 MG 5776 MG 5787 MG 5806 MG 5822 MG 5830 MG 5858 MG 5865 MG 5880 MG 5888 MG 5892 MG 5905 MG 5908

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید