۷۰ درصد املاك خيابان امامزاده عباس تملك شده است  .

به گزارش خبر ساری حسين رضوي مسئول دايره تملكات شهرداري ساری با اعلام تملك ۷۰ در صد املاك مورد نياز براي تعريض خيابان امامزاده عباس گفت : تا كنون ميزان قابل توجه اي از هزينه هاي تملكات فوق پرداخت شده است  به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداری ساری حسين رضوي درگفتگوي كوتاه با روابط عمومي شهرداري با تقدير از همراهي ارزشمند ساكنان خيابان امامزاده عباس براي پيش برد پروژه عظيم تعريض اين خيابان كه مطالبه ديرينه آنها مي باشد گفت:براي اين پروژه در كل ۱۰۵ ملك بايد تملك مي شد كه در يك فضايي با احساس مسوليت شهروندي ميان شهرداري و اهالي و بخصوص صاحبان املاك مورد نياز ۷۰ درصد آنها تملك گرديده و اكنون در حال تملك ۳۰ در صد باقي مانده هستيم تا پس از اين اقدام، فاز احداث ۲۰ متري خيابان مذكور آغاز شود.  شايان گفتن است طرح تعريض خيابان امام زاده عباس كه طي ساليان متمادي مصوب شده بود ، از مهر ماه سال جاري ، فاز اجرايي آن به همت تيم مديريت شهري آغاز گرديد .

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید