در کمال ناباوری استاندار مازندران فرمان اجرای پروژه عبور خط لوله گاز از جنگل واز را بدون اجازه اداره جنگلداری مازندران و همچنین با مخالفت شدید اداره کل محیط زیست مازندران، صادر کرد.

به گزارش خبر ساری، ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران در یک دستور عجیب و غیرقابل باور فرمان اجرای پروژه عبور خط لوله گاز از جنگل واز بدون اجازه اداره جنگلداری مازندران و همچنین با مخالفت شدید سازمان حفاظت از محیط زیست مازندران، را صادر کرد.

در نامه ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست استان مازندران هم آمده که اجرای این پروژه و بازگشایی جنگل قطعا قطع درختان وحذف پوشش گیاهی تبعات منفی برای زیست بوم این منطقه خواهد داشت.

اما ربیع فلاح به این توصیه های ابراهیمی کارنامی گوش نکرده و خیلی راحت حکم نابودی زیست بوم منطقه واز نور را صادر کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا اعتراض فعالان محیط زیست و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست استان و اداره جنگلداری استان افاقه خواهد کرد یا شاهد یک ویرانی دیگر از مدیریت استانداری مازندران خواهیم بود.
photo ۲۰۱۷-۰۹-۱۶ ۲۲-۵۶-۲۴

photo ۲۰۱۷-۰۹-۱۶ ۲۲-۵۷-۵۲

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید