مراسم احیای شب و بیست سوم ماه رمضان در حسینیه عاشقان شهرستان ساری برگزار گردید.

به گزارش خبر ساری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان با حضور مردم شهرستان در حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری برگزار گردید.

در ادامه گزارش تصویری این مرسام را مشاهده مینمایید:

عکاس: احمد قربانی

IMG 2347 HDTV 1080IMG 2375 HDTV 1080IMG 2408 HDTV 1080IMG 2429 HDTV 1080IMG 2431 HDTV 1080IMG 2460 HDTV 1080IMG 2507 HDTV 1080IMG 2514 HDTV 1080IMG 2534 HDTV 1080

IMG 2342 HDTV 1080IMG 2560 HDTV 1080IMG 2575 HDTV 1080IMG 2579 HDTV 1080IMG 2584 HDTV 1080IMG 2586 HDTV 1080IMG 2590 HDTV 1080IMG 2591 HDTV 1080IMG 2599 HDTV 1080IMG 2603 HDTV 1080

IMG 2550 HDTV 1080

IMG 2614 HDTV 1080IMG 2621 HDTV 1080IMG 2624 HDTV 1080IMG 2637 HDTV 1080IMG 24711 HDTV 1080IMG 25881 HDTV 1080

IMG 2610 HDTV 1080

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید