Super User

خانه سینمای مستند مازندران در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبر ساری ، خانه ی سینمای مستند مازندران عصر امروز با حضور جمعی از مردم و هنرمندان در سینما کانون ساری واقع در خیابان شهبند ساری افتتاح گردید

سینمای مستند چشم انداز تازه ای از واقعیت است که حقیقتی را متجلی ساخته و زیبایی می آفریند.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۸-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۸-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۵۳ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۵ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۵۲ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۴۷ Copy

مسابقات درگ قهرمانی استان مازندران در محمود آباد برگزار شد.

به گزارش خبر ساری،مسابقات درگ قهرمانی استان مازندران در محمود آباد برگزار شد و در پایان برندگان مشخص و جوایز خود را دریافت کردند.

در ادامه گزارش تصویری این مسابقات را میبینید:

عکاس:مصطفی توحیدیان

 MG 3940 MG 3941 MG 3943 MG 3944 MG 3946 MG 3947 MG 3949 MG 3951 MG 3954 MG 3955 MG 3956 MG 3959 MG 3974 MG 3978 MG 3979 MG 3980 MG 3982 MG 3984 MG 3986 MG 3987 MG 3989 MG 3991 MG 3995 MG 3997 MG 3999 MG 4002 MG 4004 MG 4007 MG 4011 MG 4014 MG 4022 MG 4024 MG 4025 MG 4028 MG 4030 MG 4031 MG 4034 MG 4039 MG 4042 MG 4043 MG 4048 MG 4062 MG 4065 MG 4070 MG 4084 MG 4091 MG 4095 MG 4105 MG 4106 MG 4112 MG 4114 MG 4115 MG 4117 MG 4118 MG 4120 MG 4121 MG 4122 MG 4131 MG 4132 MG 4137 MG 4138 MG 4141

به گزارش خبرساری عصر دیروز فینال مسابقات لیگ برتر فوتسال جوانان ساری در سالن زنده یاد بهروش ساری برگزار شد
که در پایان تیم شهروند نوین ساری به مقام اول دست یافت و تیم های میثاق و فتح به ترتیب دوم و سوم شدند و مدال ها و احکام قهرمانی خود رو از سعید نجاریان ساروی رئیس هیئت فوتبال شهرستان ساری دریافت کردند.

IMG 1615 CopyIMG 1617 CopyIMG 1619 CopyIMG 1621 CopyIMG 1624 CopyIMG 1626 CopyIMG 1629 CopyIMG 1631 CopyIMG 1633 CopyIMG 1635 CopyIMG 1638 CopyIMG 1639 CopyIMG 1641 CopyIMG 1645 CopyIMG 1648 CopyIMG 1652 CopyIMG 1654 CopyIMG 1660 CopyIMG 1669 CopyIMG 1672 CopyIMG 1676 Copy

 به گزارش خبرساری سومین همایش تجلیل از قهرمانان جهانی و آسیایی و خانواده انجمن های ورزشی استان در سالن هلال احمر ساری برگزار شد.

در این مراسم در حضور پرشور مردم ساری و خانواده انجمن های ورزش های همگانی استان و جناب آقایان یوسف نژاد و دامادی نمایندگان محترم ساری در مجلس شورای اسلامی و دکتر سعید نجاریان عضو محترم شورای شهر و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی از مدال آوران و قهرمانان جهانی و اسیایی تقدیر به عمل آمد.

 

IMG 1682 CopyIMG 1685 CopyIMG 1689 CopyIMG 1697 CopyIMG 1703 CopyIMG 1706 CopyIMG 1708 CopyIMG 1714 CopyIMG 1734 CopyIMG 1747 CopyIMG 1766 CopyIMG 1776 CopyIMG 1779 CopyIMG 1808 CopyIMG 1830 CopyIMG 1844 CopyIMG 1850 CopyIMG 1853 CopyIMG 1856 CopyIMG 1860 CopyIMG 1870 CopyIMG 1877 CopyIMG 1879 CopyIMG 1890 CopyIMG 1892 CopyIMG 1910 CopyIMG 1927 CopyIMG 1940 CopyIMG 1952 CopyIMG 1977 CopyIMG 1987 CopyIMG 1990 CopyIMG 2000 CopyIMG 2003 CopyIMG 2017 CopyIMG 2022 CopyIMG 2024 CopyIMG 2046 CopyIMG 2049 CopyIMG 2052 CopyIMG 2057 CopyIMG 2060 CopyIMG 2081 CopyIMG 2103 Copy

نشست خبری مشترک مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و رییس مجمع نمایندگان مازندران برگزار شد.

به گزارش خبر ساری  نشست خبری مشترک دکتر شالویی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دکتر اسماعیلی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران ظهر امروز در سالن کنفرانس اداره کل ارشاد استان مازندران برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این نشست را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۵-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۵-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۵-۵۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۵-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۵-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۶-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۱۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۷-۴۳ Copy

مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری برگزار شد

به گزارش خبر ساری ، جشن روز درختکاری یمناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری صبح امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولین شهری و استانی در پارک قائم شهرستان ساری برگزار شد.

در ادامه شمارا به دیدن تصاویر این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس : هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-37 - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۴۶ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۴۸ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۲ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۵ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۷ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۹ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۴ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۷ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۰ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۳ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۵ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۹ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۲۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۲۶ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۰ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۴ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵6 - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۷ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۳۱ Copy

ششمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، ششمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت امروز صبح همراه با تجلیل از 200 خانواده شهید با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در سالن الغدیر سپاه کربلای استان مازندران برگزار شد.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۷-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۷-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۱۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۱۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۴۴ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۳-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۴-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۴-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۵-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۵-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۸-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۰-۴9 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۰-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۱-۱۰ Copy

مراسم افتتاحیه خانه سینمای مستند مازندران با حضور فعالان این عرصه، هنرمندان و مسئولان فرهنگی هنری برگزار می شود.
 
به گزارش روابط عمومی خانه سینمای مستند مازندران ساعت 16 عصر جمعه 17 اسفند 97 سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران میزبان برگزاری برنامه افتتاحیه خانه سینمای مستند مازندران خواهد بود.
گفتنی است در این گردهمایی که با حضور نسلهای مختلف مستندسازان مازندران برگزار می شود، خانه سینمای مستند مازندران رسما افتتاح می گردد.
 
در این برنامه که مدیرعامل و معاونین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز حضور خواهند داشت، علاوه بر رونمایی از آرم خانه سینمای مستند مازندران و افتتاح این خانه، از زحمات ارزنده و سالها تلاش پرثمر استادانی همچون «خسرو سینایی» «ابراهیم مختاری» و «فرشاد فداییان» همچنین به پاس موفقیت های اخیر تنی چند از مستندسازان جوان از آنان تجلیل خواهد شد.
 
شایان ذکر است خانه سینمای مستند مازندران تشکلی صنفی،هنری است که با تلاش و پیگیری جمعی از مستندسازان علاقمند، با اهداف آموزشی، تولید و پیگیری های صنفی، با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران شکل گرفته است و با تشکیل مجمع عمومی از 27 خرداد ماه سال جاری آغاز به کار کرد.

با حضور گسترده مردم؛ پیکر ‌آیت الله زمانی کیاسری در ساری تشییع شد

مراسم تشییع پیکر آیت الله شیخ مهدی زمانی کیاسری، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، در ساری برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر آیت الله شیخ مهدی زمانی کیاسری، با حضور گسترده علما، روحانیان، طلاب و اقشار مختلف مردم، از مسجد امام حسین(ع) به سمت امامزاده یحیی(ع) ساری برگزار شد.

پیکر آن عالم فقید، پس از تشییع و پس از اقامه نماز میت توسط آیت الله صدوقی مازندرانی برای خاکسپاری به زادگاهش کیاسر انتقال داده شد.

گفتنی است، آیت الله زمانی کیاسری از چندی پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان های ساری بستری بود که علیرغم تلاش پزشکان، روز گذشته در سن ۹۲ سالگی به لقاءالله پیوست.

روحانیت استان مازندران به ویژه علمای شهرستان ساری و بیت ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ علو درجات الهی ایشان را مسئلت دارم.

IMG 0488 CopyIMG 0493 CopyIMG 0495 CopyIMG 0500 CopyIMG 0503 CopyIMG 0504 CopyIMG 0509 CopyIMG 0512 CopyIMG 0515 CopyIMG 0518 CopyIMG 0523 CopyIMG 0532 CopyIMG 0542 CopyIMG 0545 CopyIMG 0550 CopyIMG 0551 CopyIMG 0555 CopyIMG 0560 CopyIMG 0562 CopyIMG 0567 CopyIMG 0569 CopyIMG 0570 CopyIMG 0571 Copy

IMG 0574 Copyphoto 2019-03-04 23-14-12 CopyIMG 0575 CopyIMG 0578 CopyIMG 0581 CopyIMG 0586 CopyIMG 0590 CopyIMG 0594 CopyIMG 0596 CopyIMG 0600 CopyIMG 0603 CopyIMG 0607 CopyIMG 0610 CopyIMG 0611 CopyIMG 0614 CopyIMG 0615 CopyIMG 0617 CopyIMG 0618 CopyIMG 0620 CopyIMG 0622 CopyIMG 0625 CopyIMG 0626 CopyIMG 0627 CopyIMG 0632 CopyIMG 0633 CopyIMG 0634 CopyIMG 0635 Copy

خبرساری/الهه موسوی:در "گزارش ارزیابی مالی – اقتصادی طرح شیرین سازی وانتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی ایران"، اختصاص 375 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت جاده های جدید در حاشیه این طرح برآورد شده که با بالا رفتن نرخ دلار، دست کم چهار برابر خواهد شد. این موضوع، آنگاه محل نگرانی می شود که بدانیم بیش از 50 کیلومتر از مسیر180 کیلومتری انتقال آب کاسپین(خزر) از ساحل دریا تا مقصد یعنی سمنان، از میان جنگل های بکر هیرکانی با تراکم تاج پوشش بالای 75 درصد در رقوم ارتفاعی 850 تا 1600 متری می گذرد که جزو محدود جنگل های متراکم و انبوه هیرکانی – کاسپیانی جهان به شمار می رود که ناگزیر، قطع می شوند.

کارشناسان حوزه آب و خاک و جنگل معتقدند ضرورت ساخت جاده های جدید در جنگل های هیرکانی برای اجرای "طرح شیرین سازی وانتقال آب خزر به کویر مرکزی" که بخش هایی از آن، در آن منطقه اجرایی خواهد شد موجب پاکتراشی و نابودی و تخریب این جنگل ها و رویشگاه های ارزشمند می شود؛ این مساله هم خلاف قوانین صریح جنگل و محیط زیست است و هم خلاف دستورات و تاکیدهای مقام معظم رهبری.

اگرچه دو سال پیش، در هفته منابع طبیعی، فعالان و مدیران محیط زیست و منابع طبیعی کشور به دیدار مقام معظم رهبری رفتند و ایشان به صراحت، همه را مکلف کردند که نگذارند جنگل های کشور به نام توسعه، گردشگری و حتی ساخت حوزه علمیه تصرف و تخریب شوند؛ با این همه اما طی دو سال گذشته بیشترین موافقت از سوی سازمان های متولی جنگل و محیط زیست با طرح هایی صورت گرفته که هم به صورت بالفعل و هم به طور بالقوه، باعث تخریب و نابودی گسترده جنگل ها می شود.

 گویی متولیان جنگل و محیط زیست کشور، اساسا گوششان نه بدهکار قوانین است و نه منویات رهبری. شاید به همین دلیل، بدون توجه به این تذکرها با "طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به کویر مرکزی" موافقت کرده و حتی در هیات دولت نیز به جای نگرانی برای جنگل های هیرکانی، فقط در جایگاه تاییدکننده قرار گرفتند. آنها از اساس فراموش کردند که نه مسوول تامین آب هستند، نه ایجاد شغل و نه توسعه اقتصادی؛ چرا که هر یک از این مسائل، متولی خودش را در هیات دولت دارد. آنها مسوول شده اند تا در گذر از دالان تاریک توسعه و ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم، حافظ محیط زیست، جنگل ها، مراتع و دیگر منابع طبیعی ملی باشند.

ناگفته هایی از طرح انتقال خزر

حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک وآب و کنشگر ومحقق حوزه جنگل ومحیط زیست به اسکان می گوید که ناگفته های بسیاری از طرح انتقال آب خزر وجود دارد که حتی کنشگران حوزه محیط زیست و مخالفان طرح هم تاکنون به آن ورود نکرده اند. او معتقد است تمرکز بیش از اندازه بر فرضیه "خشکیدن کاسپین" با انتقال آب و "افزایش شوری" آب این دریاچه موجب شده تا زوایای جدی ودیگر پیامدهای زیان بار اجرای این طرح، مورد واکاوی قرار نگیرد.

گلزار به اسکان می گوید:« یکی از مواردی که در "گزارش ارزیابی مالی – اقتصادی طرح شیرین سازی وانتقال آب خزر به کویر مرکزی" در سال 1394 به آن اشاره شده، اختصاص 375 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت جاده های جدید در حاشیه این طرح است. این برآورد مربوط به سال 94 است و با نرخ امروز دلار، دست کم چهار برابر خواهد شد؛ یعنی نزدیک به 1500 میلیارد تومان وجه رایج مملکت تنها برای ساخت جاده های دسترسی اجرای این طرح خرج می شود.»

این کنشگر و پژوهشگر حوزه محیط زیست افزود:« مسلما انتقال لوله های آب، انتقال مصالح ساختمانی برای ساخت ایستگاه های پمپاژ آب و استخرهای ذخیره سازی آب، انتقال دکل های فشار قوی برق مورد نیاز برای پمپاژ آب و ... نیازمند تردد ماشین آلات سنگین در مسیر کارگذاری لوله هاست و این امر، احداث جاده های جدید را می طلبد.»

نویسنده کتاب "قُرُق شکسته جنگل های هیرکانی- کاسپیانی ایران" در ادامه گفت:« این موضوع، آنگاه محل نگرانی می شود که بدانیم بیش از 50 کیلومتر از مسیر180 کیلومتری انتقال آب کاسپین(خزر) از ساحل دریا تا مقصد یعنی سمنان، از میان جنگل های بکر هیرکانی با تراکم تاج پوشش بالای 75 درصد در رقوم ارتفاعی 850 تا 1600 متری می گذرد که جزو محدود جنگل های متراکم و انبوه هیرکانی – کاسپیانی جهان به شمار می رود.»

گلزار هشدار داد:« به طور قطع، ساخت جاده در این رویشگاه ها، مستلزم پاکتراشی جنگل خواهد بود. افزون بر این، میلیون ها تُن خاک ارزشمند جنگلی نیز از بین خواهد رفت و نکته دیگر آنکه امکان دسترسی شکارچیان به زیستگاه های حیات وحش در جنگل، بسیار آسان تر از امروز، امکان پذیر خواهد شد.»

تعارض های قانونی

این کارشناس ارشد خاک وآب و فعال محیط زیست بر این نکته تاکید می کند که بر اساس قوانین و مصوبه های صریح و رسمی، ایجاد و ساخت جاده های جدید در جنگل های شمال کشور ممنوع است.

گلزار افزود:« بر اساس ابلاغیه 01/08/1395 وزیر جهاد کشاورزی، احداث هرگونه جاده جدید جنگلی در جنگل های شمال کشور ممنوع شده است. حال چگونه است که سازمان های متولی از طراحان و مجوزدهندگان نمی پرسند چرا به این طرح با این حجم جاده سازی در جنگل، موافقت شده خود یک پرسش بزرگ و بی پاسخ است.»

این کنشگر محیط زیست تاکید کرد:« موافقان اجرای "طرح شیرین سازی وانتقال آب خزر" در توجیه این مساله می گویند که لوله آب، از کنار لوله نفت خط نکا – ری عبور می کند. اما باید بدانیم که حتی اگر وزارت نفت با کار گذاشتن لوله های آب در کنار خط لوله نفت موافقت کند که البته بعید است چنین شود؛ باز هم نیاز به این است که دست کم 50 کیلومتر جاده جدید در قلب جنگل احداث شود که این رقم کمی نیست و بخش های بزرگی از جنگل های هیرکانی را در حاشیه دریای کاسپین(خزر) قطع و نابود خواهد کرد.»

بر اساس آخرین گزارش ها درباره وضعیت جنگل های هیرکانی شمال کشور، اگر روند فعلی را درباره این جنگل ها ادامه دهیم تا 30 سال دیگر، چیزی از این جنگل های منحصر به فرد در ایران باقی نخواهد ماند. این در حالی است که حیات بیش از نیمی از شهرها و روستاهای ایران و بسیاری از جانوران وحشی که بخشی از "چرخه حیات" هستند به این جنگل ها وابسته بوده و در صورت از بین رفتن آنها به خطر خواهد افتاد.

چندی پیش هادی کیادلیری رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران گفت " اگر همین روند را درباره جنگل ها ادامه بدهیم تا 30 سال آینده وضعیت جنگل های شمال کشور مانند جنگل های زاگرس خواهد شد.
کیادلیری گفت که نشانه های 30 سال گذشته جنگل های زاگرس، اکنون در جنگل های شمال پدیدار شده و حتی بسیاری از مردم و بومیان مناطق شمالی کشور بدون استفاده از ابزار و تجهیزات و به شکل بصری این واقعیت ر درک و بازگو می کنند.

از دست رفتن بخشی دیگر از جنگل های هیرکانی شمال کشور برای اجرای یک طرح کارشناسی نشده در چنین شرایطی یعنی "به صدا درآودن زنگ های خطر" برای کشوری که حالا با  اَبَرچالشی به نام بحران آب و خالی شدن سفره های زیرزمینی روبه رو شده است. آیا مسوولان "شورای امنیت ملی" در این باره احساس خطر نمی کنند؟!

"طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی" که موافقت با آن، از سوی  حسن روحانی رییس جمهور و در سفر اخیر او به سمنان اعلام شد از سوی کارشناسان جنگل، آب، خاک و محیط زیست با هشدارهای جدی مواجه شده است. این کارشناسان می گویند علاوه بر هدررفت بخش بزرگی از بودجه ملی برای اجرای این طرح و خشک شدن و شور شدن آب خزر و در نتیجه از بین رفتن جنگل های حاشیه این دریاچه، جنگل های هیرکانی در سر راه این انتقال بزرگ آسیب دیده و تخریب خواهند شد و زیستگاه حیات وحش در این جنگل ها خسارت جدی خواهد دید که این، عامل بر هم خوردن "تعادل اکولوژیک" در جنگل های شمال و از بین رفتن حیات در بخش های بزرگی از کشور علاوه بر 3 استان پرجمعیت شمالی است که می تواند موجب شکل گیری یک بحران اجتماعی در کشور  باشد.   

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید