راز کشف اجساد رها شده زن و مرد جوان در کنار جاده گوهر باران فاش شد

همزمان با دستگیری صاحب یک ویــلای اجاره ای در منطقه گهرباران مازندران راز کشف اجساد رها شده زن و مرد جوانی که درون گونی در کنار جاده رها شده بود، فاش شد.

به گزارش خبر ساری پس از آنکه کارشناسان پزشکی قانونی علت اصلی مرگ زن و مــرد را خفگی اعلام کرده اند. از آنجایی که خفگی بر اثر گازگرفتگی coمسمومیت با گاز تأییــد شــد ایــن فرضیه کــه قربانیــان حادثه در محــل دیگری جــان باخته و اجسادشــان بــه کنار جاده منتقل شــده باشــد قوت گرفــت.

بدین ترتیب مأموران در ادامه تحقیقات دریافتند ایــن زوج یک شب را در ویلایی اجــاره ای در گهرباران گذرانده اند. بلافاصله صاحب ویلا شناســایی و برای تحقیق به اداره پلیس منتقل شــد. مرد میانســال در نخســتین بازجویی ها منکــر اطلاع از ماجرا شــد اما در ادامه تحقیقات وی لب به اعتراف گشود و گفت: ایــن زن و مرد ویلا را برای یک شــب از من اجــاره کردند. اما عصر روز بعد وقتی خبری از آنها نشــد به ویلا رفتم کســی در را باز نکرد به ناچار وارد خانه شدم و اجســاد را دیدم. از آنجا که می دانســتم این ماجرا برایم دردسرســاز خواهــد شــد مخفیانه اجســاد را داخــل گونی گذاشــتم و در دو محل نزدیک به هم انداختم. بدین ترتیب متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت.

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 بهمن 1397 ساعت 14:46
  • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید