گزارش تصویری مراسم افتتاحیه خانه سینمای مستند مازندران در ساری/ عکاس: هدا کاشی پور

  • جمعه, 17 اسفند 1397 ساعت 20:30
  • منتشرشده در اخبار فرهنگی
  • بازدید 1094 بار

خانه سینمای مستند مازندران در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبر ساری ، خانه ی سینمای مستند مازندران عصر امروز با حضور جمعی از مردم و هنرمندان در سینما کانون ساری واقع در خیابان شهبند ساری افتتاح گردید

سینمای مستند چشم انداز تازه ای از واقعیت است که حقیقتی را متجلی ساخته و زیبایی می آفریند.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۸-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۸-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۵۳ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۵ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۵۲ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۴۷ Copy

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در جمعه, 17 اسفند 1397 ساعت 20:58
  • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید