گزارش تصویری جشن قلک شکان ماهک در هفتمین بازارچه خیریه نوروزی ماهک در ساری /عکاس: هدا کاشی پور

  • جمعه, 17 اسفند 1397 ساعت 20:58
  • منتشرشده در اخبار فرهنگی
  • بازدید 199 بار

جشن قلک شکان ماهک در هفتمین بازارچه نوروزی ماهک برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، عصر امروز و همزمان با سومین روز بازارچه خیریه ماهک در خیابان فرهنگ ساری جشن قلک شکان ماهک با حضور مردم و هنرمندان برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۱۸ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۹ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۲ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۲ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 2 Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 2photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 3photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 3 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۶-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۶-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۶-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۱۳ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۲ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۸ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۱۶ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۲۴ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۲-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۲-۴۷ Copy

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 09:34
  • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید