گزارش تصویری جشن روز درختکاری در پارک قائم ساری بمناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری/ عکاس: هدا کاشی پور

  • چهارشنبه, 15 اسفند 1397 ساعت 20:10
  • منتشرشده در اخبار فرهنگی
  • بازدید 684 بار

مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری برگزار شد

به گزارش خبر ساری ، جشن روز درختکاری یمناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری صبح امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولین شهری و استانی در پارک قائم شهرستان ساری برگزار شد.

در ادامه شمارا به دیدن تصاویر این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس : هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-37 - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۴۶ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۴۸ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۲ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۵ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۷ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۹ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۴ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۷ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۰ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۳ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۵ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۹ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۲۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۲۶ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۰ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۴ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵6 - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۷ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۳۱ Copy

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 ساعت 20:38
  • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید