گزارش تصویری آخرین روضه هفتگی در بیت شاعر اهل بیت مرحوم سید رضا بصیری ساروی/ عکاس: شهرام جلالی

  • سه شنبه, 13 شهریور 1397 ساعت 10:41
  • منتشرشده در اخبار فرهنگی
  • بازدید 235 بار

آخرین مراسم روضه هفتگی در منزل مرحوم سیدرضا بصیری برگزار گردید.

به گزارش خبر ساری، آخرین روضه هفتگی پیش از فرار رسیدن ماه محرم طبق سنوات گذشته در منزل خادم الحسین (ع) مرحوم سیدرضا بصیری ساروی با حضور مردم و مسئولین شهر ساری برگزار گردید.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: شهرام جلالی

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۴۹-۵3 Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۰-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۱-55Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۱-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۱-۱۳ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۱-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۱-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۱-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۱-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۲-۰۳ Copy

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۳-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۳-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۴-۱۶ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۴-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۵-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۵-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۵-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۶-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۶-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۷-۲۵ Copy

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۷-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۷-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۸-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۸-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۸-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۹-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۸-۵۹-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۰-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۰-۲۳ Copy

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۰-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۰-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۰-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۱-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۱-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۱-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۲-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۲-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۳-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۳-۲۱ Copy

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۳-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۴-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۵-۱۳ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۵-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۶-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۶-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۶-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۶-۴9 Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۴ ۰۹-۰۶-۴۷ Copy

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۲-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۲-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۲-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۲-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۳-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۳-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۳-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۳-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۳-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۳-۵۲ Copy

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴3-56 Copyphoto ۲۰۱۸-۰۹-۰۳ ۲۳-۴۳-۵۸ Copy

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
  • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید